Które przejście dla pieszych w ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich zostanie zmodernizowane dzięki pozyskanej na ten cel rządowej dotacji? Odpowiedzi na to pytanie usiłowali udzielić „wespół – zespół” burmistrz Marcin Orzeszek oraz kierownik wydziału infrastruktury w ząbkowickim magistracie Wojciech Jankowski. Pytania w tej sprawie padły podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, której przebieg relacjonowaliśmy w naszym portalu.

Poza kosztem przedsięwzięcia, które wyniosą 45 tys. zł (w tym 39,2 tys. zł z dotacji pozyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”), radni dopytywali, które z przejść w ul. Ziębickiej zostanie poddane unowocześnieniu. Przypomnijmy: w maju br. magistrat wypuścił w obieg poniższą informację…

Można w niej przeczytać  wprost sformułowanie o „przejściu dla pieszych przy Przedszkolu Publicznym nr 5 oraz Klubie Seniora.” Wiadomość tę powtórzyły lokalne media internetowe, powołując się na Urząd Miejski  replikowały „fake news’a” (*czyli dezinformujący przekaz)…

Kierownik Wojciech Jankowski sugerował w trakcie wyjaśniania wątpliwości, iż „niedawno w mediach lokalnych ktoś napisał o przejściu koło parku”. Stwierdził tak, choć wszystkie portale wyraźnie sygnalizowały, iż wiadomość została udostępniona przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

Ostatecznie Marcin Orzeszek i Wojciech Jankowski wyjaśnili, że przebudowane zostanie jedno z pięciu przejść dla pieszych na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Chrobrego a skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa. Z ust włodarza i podległego mu urzędnika dowiedzieliśmy się, że chodzi o przejście dla pieszych zlokalizowane na wysokości przedszkola publicznego nr 5. Większość osób była chyba zaskoczona tą wiadomością. Nie będzie to zwyczajna „zebra” czy nawet „hopka”, lecz podniesione o kilka centymetrów w stosunku do nawierzchni przejście płytowe (podobne jest w ul. Jasnej na wysokości kiosku z prasą). Dodatkowo ma być wyposażone w specjalne oświetlenie i oznakowanie. Ponadto planowane są działania edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych służące poprawie bezpieczeństwa. Wybór przejścia do modernizacji związany jest z chęcią podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do wspomnianego przedszkola. Na zdjęciach poniżej pokazujemy to miejsce…

Układ komunikacyjny całej ulicy Ziębickiej (zmodernizowanej w latach 2009 – 2010 w ramach znacząco dofinansowanego środkami unijnymi programu rewitalizacji miasta) opiera się na założeniu, iż jest to arteria śródmiejska. Arteria nie jest objęta ograniczeniami tzw. „strefy zamieszkania”, przez co dopuszcza się stosunkowo szybką jazdę (w przeciwieństwie do obrębu Rynku), ale też starano się wzmocnić pozycję osób pieszych. Stąd między innymi utrzymana na całym ciągu ulicy Ziębickiej (od Rynku do przejazdu kolejowego) jednakowa szerokość pasa jezdni i jednocześnie możliwie szerokie chodniki. Są też wyznaczone odcinki postojowe niewpływające na szerokość pasa jezdnego.

Wybudowanie tzw. płytowego przejścia dla pieszych z pewnością spowolni ruch pojazdów, co dla pieszych będzie udogodnieniem. Tuż za tym przejściem jest skrzyżowanie, gdzie również należy zachować regułę szczególnej ostrożności. Za skrzyżowaniem (jadąc dalej w kierunku Rynku) mamy dwa kolejne przejścia dla pieszych w pobliżu Klubu Seniora, a chwilę potem dwa następne skrzyżowania (z ul. Bolesława Prusa i ul. Proletariatczyków). Praktycznie zatem specjalne przejście w pobliżu przedszkola nr 5 tylko lokalnie rozwiąże problem na styku kierowcy – piesi oraz kierowcy – kierowcy. W obu sferach wiele zależy od wyobraźni, odpowiedzialności i ostrożności – zarówno pieszych, jak kierowców (jadących i parkujących pojazdy). Ostateczny efekt poznamy zapewne jeszcze w tym roku. Poprawione powinno być także oznakowanie poziome pozostałych przejść w tej ulicy oraz pojawić się winny „zebry” na ulicach przyległych.