Zarząd Województwa Dolnośląskiego ustalił ostateczną listę rankingową określającą kolejność pomocy finansowej na operacje w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Na opublikowanej liście wskazano dwie gminy z terenu powiatu ząbkowickiego: Stoszowice i Kamieniec Ząbkowicki.

Na pozycji 14 znalazły się Wodociągi Srebrnogórskie – spółka gminy Stoszowice. Wniosek tego podmiotu uzyskał 22 pkt i wsparcie w kwocie 1 972530 zł i znalazł się wśród 29 beneficjentów mieszczących się w limicie środków skierowanych na działania w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej. Dotacja jest przeznaczona na budowę infrastruktury wodociągowej we wsi Przedborowa.

Z kolei na pozycji 36 uplasował się z 19 pkt. wniosek Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w ramach którego ma być kontynuowana budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary. Wsparcie na ten cel wynieść może 1 239 524 zł, ale jest uwarunkowane stopniem wyczerpania dostępnego limitu środków (wynoszącego prawie 44 mln zł) przez beneficjentów, którzy „zmieścili się” w tym limicie w wyniku oceny złożonego wniosku.

Najwyżej ocenioną aplikacją był wniosek gminy Głuszyca na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który uzyskał 28 pkt, znalazł się na pierwszej ostatecznej pozycji listy rankingowej. Tamtejszy samorząd otrzyma na swój projekt prawie 600 tys. zł. Wszystkie rozdzielone środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, o którym już pisaliśmy w naszym portalu na początku br.

Dodajmy, że zaledwie w ubiegłym tygodniu niektóre samorządy powiatu ząbkowickiego podpisały umowy na pomoc kierowaną w ramach „Odnowa wsi dolnośląskiej 2017”. Gmina Ciepłowody na budowę placu zabaw w Ciepłowodach otrzyma 30 tys. zł.  z Kolei prawie 30 tys. zł ma remont świetlicy wiejskiej w Przedborowej zasili budżet gminy Stoszowice. Prawie 30 tys. zł otrzyma gmina Ziębice na doposażenie świetlic wiejskich w Krzelkowie, Nowinie i Rososznicy. Podobną kwotę, czyli prawie 30 tys. zł na budowę placu zabaw w Błotnicy wpłynie do budżetu gminy Złoty Stok. Gmina Ząbkowice Śląskie na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach zdobyła nieco ponad 18 tys. zł. Gmina Bardo pozyskała ponad 17 tys. zł na doposażenie świetlic wiejskich oraz obiektów rekreacyjno-sportowych w sołectwach.

Z kolei ze środków, jakimi dysponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłyną trzy znaczące dotacje. Ponad 1,2 mln zł otrzyma samorząd powiatu ząbkowickiego na modernizację drogi łączącej Przyłęk z Ożarami. Z kolei 88 tys. zł przyznano gminie Stoszowice na przebudowę nawierzchni drogi w Żdanowie. Gmina Kamieniec Ząbkowicki uzyskała 64 tys. zł na odbudowę drogi w Starczowie.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, jak już informowaliśmy w naszym portalu kilkanaście dni temu znalazła się wśród 27 dolnośląskich samorządów, które uzyskały pomoc zarządu województwa dolnośląskiego na zakup lekkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarach. Pozyskane w ten sposób 20 tys. zł wraz z wkładem samorządu gminnego i spodziewaną dotacją z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska pozwolić ma na zakup wozu jeszcze w tym roku.