Spółka Strabag Infrastruktura Południe mająca siedzibę we Wrocławiu będzie w najbliższych miesiącach prowadzić dwie duże inwestycje drogowe na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Remont fragmentu krajowej „ósemki” pomiędzy Szklarami a Ząbkowicami oraz przebudowa fragmentu ulicy Kamienieckiej to zadania, które tej firmie powierzono po przetargach, a łączna wartość robót to ponad 2,6 mln zł. Strabag w poprzednich latach wykonywał modernizację ul. S. Żeromskiego oraz ulic Jasnej i Świerkowej w Ząbkowicach Śląskich oraz przebudowę drogi powiatowej pomiędzy Przyłękiem a Dzbanowem.

Jeśli chodzi o niespełna kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 8 prace mają polegać na remoncie nawierzchni, poprawieniu poboczy i nałożeniu nowego oznakowania poziomego. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która na ten cel wyda prawie 800 tys. zł Komplikacje dla użytkowników jednej z najbardziej uczęszczanych w Polsce arterii potrwać mają tylko do początku września br. Obowiązywać tam będzie ruch wahadłowy.

Znacznie dłużej, bo do końca 2017 r. potrwać może modernizacja liczącego prawie 1,3 km odcinka ul. Kamienieckiej od skrzyżowania z ul. Cukrowniczą do skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego. Jak informowaliśmy w naszym portalu – dzięki staraniom radnej Grażyny Sobór –  gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała na ten cel dotację rządową w kwocie 1,3 mln zł. Miała ona pokryć 50% wartości inwestycji, a więc ostatecznie będzie niższa dzięki temu, że wyłoniony w przetargu wykonawca oszacował koszt robót niżej, niż wynikało to z kosztorysu. Czy kalkulacje te potwierdzą się, przekonamy się już w trakcie realizacji zadania. Swoje zastrzeżenia jeszcze przez ogłoszeniem przetargu, zgłaszał radny Wojciech Maj, który na początku sierpnia br. dopytywał urzędników czy dokumentacja projektowa uwzględniała skomplikowane uwarunkowania geologiczne w obrębie ulicy Kamienieckiej. Ponad tydzień temu kierujący wydziałem infrastruktury w Urzędzie Miejskim Wojciech Jankowski zapewnił, że sporządzona została opinia geotechniczna, której wyniki zawarto w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę ogłoszonego przetargu.

O wyborze wykonawcy, czyli spółki Strabag Infrastruktura Południe można dowiedzieć się z komunikatu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej 11 sierpnia br. Przypomnieć również trzeba, że przed położeniem nowej nawierzchni w ul. Kamienieckiej wymieniona ma być sieć gazownicza. Działanie to ma być prowadzone w ramach planu inwestycyjnego operatora gazownictwa i zakłada się, że wystarczy czasu i dopisze pogoda, aby remont kapitalny ul. Kamienieckiej zakończyć w tym roku kalendarzowym. To jest bowiem formalnym warunkiem rozliczenia wspomnianej wyżej rządowej dotacji.

Ulica Kamieniecka na kapitalny remont czekała od lipca 2014 r., kiedy – jak to relacjonowaliśmy w naszym portalu – do użytku oddana została po 4 latach robót południowo-wschodnia obwodnica Ząbkowic Śląskich. Wówczas z mocy prawa ulica stała się drogą gminną. Obecny remont nie obejmie fragmentu ul. Kamienieckiej od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Kłodzką oraz samej ul. Kłodzkiej do wlotu na obwodnicę, mimo iż stan techniczny tego ciągu ulic jest również bardzo zły. Nic nie wiadomo, aby w planach inwestycyjnych gminy ten ruchliwy i skomplikowany pod względem infrastruktury odcinek drogowy był brany pod uwagę w najbliższych latach.

Czas modernizacji ul. Kamienieckiej zbiegnie się z długo oczekiwaną, ale już zapowiedzianą reorganizacją układu komunikacyjnego w obrębie miasta. Za miesiąc bowiem pierwszeństwo otrzyma ciąg drogi wojewódzkiej 382 od ronda ul. Kamienieckiej z obwodnicą, ul. Cukrownicza i ul. Ziębicka w kierunku na Stolec. Ul. Ziębicka od skrzyżowania z ul. Cukrowniczą i ul. Diamentową na całym ciągu do Rynku (w tym u zbiegu ul. S. Staszica i przy przejeździe kolejowym) stanie się trasą z pierwszeństwem przejazdu. Już dzisiaj mają się pojawić drogowe znaki informacyjne przygotowujące kierowców do tej dużej zmiany. Efektem ma być wyprowadzenie z obszaru zabudowanego ruchu pojazdów powyżej 3,5 t.