Przedstawieniem „Historia Stoszowic” zakończyliśmy półroczny cykl międzypokoleniowych warsztatów i spotkań, których główną tematyką była lokalna historia i teatr. Podczas spotkań, dzięki uprzejmości pana Mariana Stycznia i księdza Mariana Maluka, zwiedziliśmy Zamek i Kościół oraz poznaliśmy historie tych obiektów.

Wysłuchaliśmy również lokalnych historii opowiedzianych przez osoby starsze. Te spotkania oraz znalezione materiały źródłowe zainspirowały uczestników do napisania stoszowickiej legendy, która stała się podstawą naszego finałowego spektaklu. Uczestnicy bardzo intensywnie pracowali pod okiem aktorki, poznawali warsztat aktora, wspólnie myśleli nad scenografią – rekwizytami i kostiumami do przedstawienia. Bardzo się starali, aby przedstawienie było dopracowane. Punktualnie i regularnie uczestniczyli w próbach. Ta ich ciężka praca została doceniona oklaskami publiczności, która licznie (ok. 100 osób) przybyła na spektakl w sobotę 8 lipca 2017 r. do świetlicy wiejskiej w Stoszowicach. Młodzi aktorzy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności niejednokrotnie pokonując swoje słabości związane z występem na scenie, m.in.: głośne, wyraźne mówienie. Gra aktorów, kostiumy, scenografia, muzyka, oświetlenie, opieka reżyserska sprawiły, że publiczność była oczarowana.

Skąd pomysł takiego przedsięwzięcia? W ubiegłym roku zawiązało się nieformalne partnerstwo naszych gminnych organizacji pozarządowych i GOKSiR, które złożyło wniosek do Fundacji BGK w 9. edycji programu „Na dobry początek”. Nasz wniosek znalazł się na liście wśród 60. laureatów. Dzięki temu od stycznia do czerwca 2017 był realizowany projekt „Odyseja teatralna – w poszukiwaniu lokalnej legendy”. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Stoszowice poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego i umożliwienie dobrego startego szkolnego. Cel realizowany był poprzez cykl warsztatów teatralnych i spotkań z mieszkańcami Stoszowic.  Projekt „Odyseja teatralna – w poszukiwaniu lokalnej legendy” dofinansowano ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego” z programu „Na dobry początek”.

Tekst i zdjęcia: Fundacja „Pozytywka”, Fundacja „Kreacje”, Stowarzyszenie „Srebrna Reaktywacja”