Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą”.

Termin składania ofert: 31.07.2017 godz. 10:00 Miejsce składania ofert: Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 Ząbkowice Śl., Biuro Obsługi Interesanta.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

„Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą”  dofinansowana jest w ramach rządowego program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.