Spośród szesnastu projektów z okręgu wałbrzyskim, dwa są ściśle związane z powiatem ząbkowickim. Możemy obecnie dokonać wyboru w ramach obywatelskiego budżetu „#Aktywny Dolny Śląsk”. Jest realizowana już po raz drugi regionalna formuła rozdziału środków finansowych na przedsięwzięcia o charakterze sportowym i turystycznym.

Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz drugi będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, do 25 czerwca br. można było zgłaszać projekty z zakresu upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Ogółem do podziału jest 600 tys. zł., przy czym są one podzielone na okręgi, co wzmacnia szanse wniosków składanych przez lokalne organizacje czy samorządy. W okręgu wałbrzyskim, do którego należy powiat ząbkowicki rozdzielonych zostanie 120 tys. zł i otrzymają je projekty, które uzyskają najwyższe poparcie w elektronicznym głosowaniu.

Wspomniane na wstępie dwa projekty związane z Ziemią Ząbkowicką to:

Projekt nr 60: „Wieczór z Marianną” (szacowana wartość 39 000 zł) – interaktywna gra śladami księżniczki Marianny Orańskiej w niezwykłej scenerii Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Zachęcamy młodzież i dorosłych na bezpłatny, wyjątkowy, wieczorny spacer po Pałacu Marianny Orańskiej połączony z konkursami z nagrodami i poczęstunkiem. Uczestnicy, wyposażeni w kartę pytań i odpowiedzi, natkną się w kilku salach na filmowe zagadki opisujące fakty z życia i działalności Księżniczki na Dolnym Śląsku. Pałac zamieni się w tajemnicze miejsce, gdzie duchy dawnych mieszkańców poprowadzą uczestników ku ukończeniu zadania. Chcecie poczuć się jak Sherlock Holmes w neogotyckiej, dziewiętnastowiecznej, budowli? Zapraszamy na Wieczór z Marianną jakiego jeszcze nie było. Podczas zakończenia imprezy połączonego z poczęstunkiem każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat i okolicznościowy upominek. Alternatywna forma spędzania czasu wolnego połączona z niekonwencjonalnym obcowaniem z historią – gwarantowana!

Wnioskodawcy, wykorzystując potencjał turystyczny Pałacu, któremu ostatnie prace rekonstruktorskie przywróciły dawną świetność, chcą zaktywizować społeczeństwo z powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego. Wieczorne zwiedzanie Pałacu Księżnej w połączeniu z grą typu escape room, będzie niekonwencjonalnym obcowaniem z historią Dolnego Śląska i postacią Marianny Orańskiej. Odkrywanie tajemnic pogłębi wiedzę o niezwykłych miejscach w regionie, upowszechni wiedzę historyczną, utrwali związek mieszkańców z regionem oraz zachęci do korzystania z dóbr kultury, tworząc nowy produkt turystyczny. Podczas wieczornego zwiedzania Pałacu z przewodnikami, w jego salach będą wyświetlane krótkie, atrakcyjne filmy o historii Śląska i Mariannie Orańskiej. Każdy uczestnik wydarzenia zostanie zaopatrzony w kartę pytań, na które odpowiedzi znajdzie zwiedzając Pałac i oglądając filmy. W grze będzie liczyła się spostrzegawczość oraz koncentracja. Podczas zakończenia imprezy połączonej z poczęstunkiem wszyscy otrzymają pamiątkowy certyfikat i upominek.

Planowany termin realizacji: 2 października 2017 – 31 stycznia 2018 – kliknij TUTAJ, aby zobaczyć szczegółowe informacje.

Projekt nr 69: „Chryzoprazowa jesień 2017” (szacowana wartość 6195 zł) – Organizacja „Chryzoprazowej Jesieni” 2017 w Podziemnej Trasie Edukacyjnej po nieczynnej kopalni niklu chryzoprazu i opalu w Szklarach. Impreza odbędzie się w cyklu dwóch kolejnych sobót w miesiącu październiku 2017 roku, a jej uwieńczeniem będą obchody „Barbórki” 4 grudnia 2017 roku. W cyklu sobotnich spotkań, które odbędą się dwukrotnie w ciągu jednego dnia odbędą się wykłady, zajęcia praktyczno-edukacyjne oraz wieńczące każde spotkanie wolne rozmowy „na temat”. Wykłady dotyczyć będą przede wszystkim historii funkcjonowania kopalni w Szklarach oraz niekwestionowanego znaczenia Chryzoprazu jako minerału jubilerskiego w historii Europy pod nazwą „DOLNOŚLĄSKIEGO ZIELONEGO ZŁOTA”. Odbędą się też zajęcia praktyczne z rozpoznawania minerałów. Zwieńczeniem spotkania będzie wspólne zwiedzanie Podziemnej Trasy. Wiodącym elementem imprezy będą wykłady zaproszonych gości: wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, oraz byłego pracownika kopalni.

W zamierzeniu organizatorów „Chryzoprazowa Jesień 2017 uświadomi mieszkańcom Masywu Szklar, a przede wszystkim regionu Dolnego Śląska, jak ogromne znaczenie w historii miała funkcjonująca na przestrzeni dwóch wieków jedyna w Europie kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu. Pomysłodawcy chcą poszerzyć wiedzę o historii wydobycia rzadkich minerałów i rudy niklu w Szklarach. W cyklu sobotnich spotkań, które odbędą się dwukrotnie w ciągu jednego dnia odbędą się wykłady, zajęcia praktyczno-edukacyjne oraz wieńczące każde spotkanie wolne rozmowy „na temat”. Wykłady dotyczyć będą przede wszystkim historii funkcjonowania kopalni w Szklarach oraz niekwestionowanego znaczenia Chryzoprazu jako minerału jubilerskiego w historii Europy pod nazwą „DOLNOŚLĄSKIEGO ZIELONEGO ZŁOTA”.

Planowany termin realizacji: 18 listopada – 4 grudnia 2017 r. – kliknij TUTAJ, aby zobaczyć szczegółowe informacje.

Głosowanie, w którym mogą brać udział osoby powyżej 16 roku rozpocznie się 17 lipca i trwać będzie do 30 lipca 2017 r. Na stronie internetowej #Aktywny Dolny Śląsk zostanie uruchomiony prosty formularz, poprzez który będzie można oddać głos tylko na jeden projekt. Przypomnijmy, że – jak informowaliśmy w naszym portalu – w roku 2016 z powiatu ząbkowickiego w głosowaniu uczestniczyły tylko dwa projekty i niestety nie otrzymały dostatecznej liczby głosów. Czy w tym roku będzie inaczej? To zależy od mobilizacji samych pomysłodawców, jak i poparcia ze strony nas samych.