Gmina Złoty Stok otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na dofinansowanie remontu ulicy Leśnej.

Dofinansowanie w wysokości 1 205 760 zł. przyznane zostało z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Jak poinformowała burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk remont przeprowadzony będzie jeszcze w tym roku i obejmie wykonanie nowej nawierzchni ulicy wraz z chodnikami oraz uzbrojenie ulicy w kanalizację deszczową oraz wodociągową.

Do tej gminy trafi jeszcze jedno znaczące dofinansowanie w wysokości 30 tys. euro. Jak nas poinformowała Aleksandra Wąsowicz – dyrektor Centrum Kultury i Promocji, wniosek tej instytucji pod nazwą „Informacja turystyczna Złoty Stok – Bila Voda” spełnił wszystkie wymagane kryteria i został zarekomendowany na III posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów. Projekt zakłada utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, który zostanie wyremontowany i przystosowany do prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej. Punkt będzie udzielał szerokiej informacji o atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej, gastronomicznej, ścieżkach pieszych, rowerowych, szlakach górskich itp. znajdujących się na terenie Gminy Złoty Stok oraz Gminy Bila Voda. Punkt Informacji Turystycznej będzie również miejscem sprzedaży biletów wstępu na Miejską Trasę Turystyczną w Złotym Stoku. W ramach projektu po stronie polskiej wykonane będą m.in. trzy tablice informacyjne na wjeździe do miasta od strony Kamieńca Ząbkowickiego, Lądka Zdroju i Kłodzka informujące o Miejskiej Trasie Turystycznej i Punkcie Informacji Turystycznej. Zainstalowany też zostanie zewnętrzny infokiosk na terenie miasta wyposażony w aplikację turystyczną w 4 wersjach językowych (polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej). Dzięki dofinansowaniu punkt informacji telefonicznej będzie zaopatrzony w telewizory eksponujące wizualizacje atrakcji turystycznych i wydrukowane będą materiały promocyjne wspólne atrakcje na granicy Złoty Stok Bila Voda. Ponadto powstanie specjalna 4-językowa strona internetowa oraz zaprojektowana i wykonana będzie pełnowymiarową maskotka miasta.

Gmina Złoty Stok będzie też partycypować w olbrzymiej dotacji wynoszącej 5 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę ok. 200 km tras rowerowych w powiatach kłodzkim i ząbkowickim. Wiadomość o tym podała burmistrz Grażyna Orczyk w trakcie wyjazdowej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego poświęconej turystyce, jaka miała miejsce Kopalni Złota pod koniec czerwca br., co relacjonowaliśmy w naszym portalu. W obrębie Gminy Złoty Stok trasy będą biegły w terenach leśnych, ale również przez centrum miasta. Na terenie złotostockiej gminy będzie wybudowanych 26 kilometrów tych tras rowerowych. Powstaną też punkty doładowania dla osób poruszających się na rowerach elektrycznych, stacje naprawcze, infrastruktura wypoczynkowa. Udział Gminy Złoty Stok wyniesie ok. 800 tys. zł. Drugim samorządem z naszego terenu, jaki zostanie wsparty w ramach tego projektu jest Bardo. Tę wiadomość odnotowaliśmy w naszym portalu.

Jak z powyższego wynika, tylko w ostatnich kilku tygodniach Gmina Złoty Stok pozyskała ok 2,7 mln zł, jeśli jeszcze dodać – opisywaną przez nasz portal – dotację na projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W ramach tego programu zostanie zrealizowana termomodernizacja zabytkowego Ratusza za kwotę ok. 600 tys. zł. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, w Złotym Stoku spodziewają się kolejnych pozytywnych decyzji o wsparciu tamtejszych projektów środkami zewnętrznymi.