Kilkanaście ostatnich dnia przyniosło dobre wiadomości dla wielu wnioskodawców z powiatu ząbkowickiego. Pozytywnie zostały ocenione aplikacje składane przez instytucje samorządowe i podmioty prywatne.

Największy zastrzyk środków dotrze na teren gminy Złoty Stok. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, tamtejszy samorząd pozyskał ponad 1,2 mln zł w ramach rządowego funduszu skierowanego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ta kwota pokryje koszt kapitalnego remontu ul. Leśnej. Z kolei w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” samorząd województwa dolnośląskiego uwzględnił wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chemików 1 w Złotym Stoku. Dofinansowanie termomodernizacji tego budynku wyniesie prawie 376 tys. zł (cały projekt ma kosztować ponad 446 tys. zł). Z kolei sołectwo Błotnica otrzyma prawie 30 tys. zł na wybudowanie placu zabaw w tej wsi. Środki wpłyną z programu odnowy wsi dolnośląskiej prowadzonego przez samorząd wojewódzki. Do tych pozycji dodać trzeba ok. 120 tys. zł przyznanych przez Euroregionalny Komitet Sterujący INTERREG V-A Gminnemu Centrum Kultury i Promocji na realizację projektu pod nazwą „Informacja turystyczna Złoty Stok – Bila Voda”. Wiadomo też o udziale gminy Złoty Stok w dużym projekcie budowy tras rowerowych w powiatach kłodzkim i ząbkowickim. Spodziewana wartość to kwota ok. 800 tys. zł.

W ramach wspomnianego już programu gospodarki niskoemisyjnej „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym” realizowanego jako część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 sporą dotację pozyskała Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kamieńcu Ząbkowickim. Spółdzielcy zaplanowali termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. XXX-lecia za prawie 788 tys. zł. Wsparcie, jakie otrzymają wyniesie prawie 670 tys. zł. Ten sam program zasili Wspólnotę Mieszkaniową Rynek 4 w Barda. Ponad 367 tys. zł wpłynie tam na budowę kotłowni oraz termomodernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 w Bardzie, gdzie całe przedsięwzięcie ma wartość ponad 557 tys. zł.

Tegoroczny konkurs na środki z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, poza wspomnianą już dotacją, jaka wpłynie na teren gminy Złoty Stok, otrzymają także wnioskodawcy z trzech innych gmin. Na modernizację świetlicy wiejskiej w Przedborowej (gmina Stoszowice) przyznano prawie 30 tys. zł. Za te środki wyremontowane mają być toalety część korytarza  w budynku świetlicy. Niemal taką samą kwotę, czyli prawie 30 tys. zł otrzymają sołectwa Krzelków, Nowina i Rososznica (gmina Ziębice) na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich. Natomiast nieco ponad 18 tys. zł przyznano na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach (gmina Ząbkowice Śląskie).