Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy dla przedsiębiorców – nabór w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020.

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”. Nabór realizowany będzie w ramach pakietu dla miast średnich. Pula środków przewidywana w ramach pakietu to 400 mln złotych. Wnioski składać można od dnia 05.09.2017- 28.02.2018 r.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Więcej szczegółowych informacji:
http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek
https://www.poir.gov.pl/