Z inicjatywy wójta gminy Ciepłowody odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia na terenie powiatu ząbkowickiego Klastra Energii Odnawialnej. W rozmowach inicjujących projekt wzięli udział przedstawiciele z Ząbkowic Śląskich, Ziębic, Kamieńca Ząbkowickiego i Stoszowic. Klaster Energii powoływany w Ciepłowodach byłby piątym tego rodzaju przedsięwzięciem na Dolnym Śląsku.

Jak poinformowano „nadrzędnym celem planowanego przedsięwzięcia jest m.in. stworzenie korzystnych warunków do zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jak również poprawa jakości powietrza”. Inicjatywa ma doprowadzić do budowy nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej, inteligentnych sieci, a także do implementacji innowacyjnych mechanizmów bilansowania i zarządzania energią. W praktyce Klaster Energii ma być metodą ułatwiającą aplikowanie samorządom i lokalnym przedsiębiorcom o dotacje na działania związane z budowę nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej w ramach odnawialnych źródeł energii. W szczególności dotyczyć to projektów w sferze geoenergii (np. wód termalnych), mikroinstalacji (np. instalacji solarnej na budynkach, fotowoltaiki, sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej),

Przedstawiciele gmin, którzy spotkali się na zaproszenie wójta Łukasza Białkowskiego w Urzędzie Gminy Ciepłowody uzgodnili koniec sierpnia 2017 r. jako termin podpisania deklaracji o powołaniu Klastra Energii. Zdaniem samorządowców dzięki temu możliwe będzie aplikowanie o środki zewnętrzne na OZE jeszcze w tegorocznych naborach.

Klaster Energii ma być sformalizowanym porozumieniem nakierowanym na wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. Jego obszar działania nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Zasadę tę reguluje znowelizowana rok temu ustawa o odnawialnych źródłach energii. Na Dolnym Śląsku klastry energii są już powołane na Ziemi Łużyckiej (jako pierwszy w Polsce), Wzgórzach Trzebnickich oraz w Strzelinie. Ten ostatni, został uruchomiony zaledwie kilka dni temu. Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich powołały gminy: Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów. Planowana tam jest budowa elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni, a szacowana moc energii, jaka ma być pozyskiwana to średnio 3 MW w każdej z gmin (w tym: 2 MW z fotowoltaiki oraz minimum 1 MW z bioelektrowni). Tamtejsi włodarze twierdzą, że tak pozyskana energia będzie tańsza od źródeł konwencjonalnych.