Rok temu uruchomiona została nowoczesna publiczna toaleta na terenie zrewitalizowanego parku miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Cudeńko w rocznicę otwarcia nie działa.

Przetarg na wybudowanie tego niewątpliwie niezbędnego obiektu ogłoszono w lutym 2016 r. Wybór wykonawcy nastąpił w marcu, a umowę podpisano w kwietniu tego samego roku. Wybrana w przetargu firma „Hamster” zgłosiła gotowość oddania toalety w czerwcu 2016 r. Już wtedy urzędnicy ząbkowickiego magistratu, pisali w oficjalnym komunikacie: „Trwają procedury odbiorowe, więc prosimy o jeszcze trochę cierpliwości – po zakończeniu procedur i dokonaniu ewentualnych poprawek, będzie można z toalety korzystać.” Ostatecznie przybytek uruchomiono i nawet znalazł się on w wykazie inwestycji gminnych zrealizowanych w 2016 r.

Wspomniany wyżej przetarg z lutego 2016 r. odbył się z udziałem trzech oferentów, z czego dwóch to firmy mające siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, zaś trzecia wówczas zlokalizowana była w Świdnicy. I właśnie ta spółka wygrała przetarg proponując najniższą cenę. Była to kwota 142 084,65 zł. Konkurenci oferowali wartości nieco powyżej 185 tys. zł. Wszyscy oferenci zapewnili też 60-miesięczny okres gwarancyjny. Jak sprawdziliśmy w ogólnodostępnym zasobie rejestrowym, spółka „Hamster” już po oddaniu ząbkowickiego „w-c” zmieniła wspólników i siedzibę – obecnie mieści się w Rybniku. Kapitał wspólników mieści się w kwocie 5 tys. zł, a firma jest zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można jednak zakładać, że nowi właściciele przejmując świdnicką firmę, weszli w jej zobowiązania i w związku z tym powinna usunąć awarię w ramach gwarancji. Chyba, że przyczyną niedostępności toalety jest jej nieprawidłowa eksploatacja. Wówczas kłopot jest po stronie gminy.

Wspomniana na początku awaria parkowej toalety trwa już kilka dni i zbiegła się z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Jedną z atrakcji Ząbkowic Śląskich jest właśnie park miejski, którego uruchomienie nastąpiło we wrześniu 2014 r. Niecałe dwa lata później, w ramach programu rewitalizacji parku, oddano do eksploatacji rzeczoną toaletę. Poza anonimowym ostrzeżeniem o awarii przyczepionym na drzwiach, nie ma na obiekcie żadnej informacji dotyczącej administratora toalety, numeru telefonu awaryjnego, ani nawet wskazówki dokąd udać się w potrzebie. Awaria zapewne będzie usunięta (w chwili, gdy publikujemy niniejszą notkę nadal trwa), ale póki co nie wiadomo, jak TO zrobić i gdzie TO zrobić. Podchodząc do drugiej publicznej toalety zlokalizowanej w podziemiu ząbkowickiego Ratusza, daje się zauważyć i wyczuć (nomen-omen) problem.