Gdy w nocy z 29 na 30 czerwca tegoroczni maturzyści i nauczyciele dobijali się do serwisu internetowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poznawali wyniki przeprowadzonego w maju egzaminu dojrzałości, ale też efekty 3-letniej wspólnej pracy. Dla Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły wyniki matur stawiają tę szkołę – jeśli chodzi o poziom zdawalności – znacznie ponad średnią powiatową, wojewódzką i krajową. *

Mniej zorientowanym przypomnijmy: aby zdać maturę, należy zaliczyć trzy egzaminy (język polski – pisemny i ustny, matematykę i dowolny język obcy – pisemny i ustny) na poziomie podstawowym z wynikiem nie niższym niż 30% oraz napisać egzamin z wybranego przez siebie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Spośród wszystkich 169 licealistów z powiatu ząbkowickiego zdających maturę absolwenci „Jagiełły” to 92 osoby, z których jedynie 4 osoby nie zdały jednego z egzaminów i mają jeszcze możliwość poprawy w sierpniu br. Oznacza to, że poziom zdawalności w LO w Ząbkowicach Śląskich „na dzisiaj” wynosi 95,7%.

W kategorii „licea ogólnokształcące” średnia w powiecie ząbkowickim wynosi 86,4%, a w województwie dolnośląskim i w kraju 84,4%. Do tych statystyk dodajmy jeszcze jedną – wśród dolnośląskich powiatów zdawalność w naszym plasuje go na czwartej pozycji (za polkowickim – 90,7%, kłodzkim 87,5% i bolesławieckim 86,7%).

Na ten wynik wpływają niewątpliwie indywidualne noty maturzystów LO. Wynikiem 80% i więcej zakończyło się 128 egzaminów pisemnych, a nawet 21 osób uzyskało w nich wynik 100%. Charakterystyczne jest także, iż wyniki ząbkowickich licealistów były wyższe od średnich krajowej i wojewódzkiej w przypadku egzaminów na poziomie podstawowym z języka angielskiego i matematyki oraz rozszerzonym z języka polskiego, matematyki i chemii.

Wszystko to – podobnie jak w latach poprzednich, co relacjonowaliśmy w naszym portalu – stawia Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich w czołówce oferty edukacyjnej powiatu ząbkowickiego dla osób planujących swój dalszy rozwój poprzez podjęcie studiów wyższych.

Poza LO w Ząbkowicach Śląskich maturę w pozostałych liceach powiatu ząbkowickiego zdawało 77 uczniów, wśród których egzamin w sesji wiosennej przeszło pozytywnie 58 osób, ale aż 19 musi się przygotować do ponownego podejścia do matury. Z kolei w technikach naszego powiatu poziom zdawalności matury wyniósł w tym roku 65%, podczas gdy średnia wojewódzka w tej kategorii wyniosła 74,2%, a krajowa 67,9%. Finalny raport o wynikach tegorocznych matur, uwzględniający przeprowadzane w sierpniu egzaminy poprawkowe i ewentualne odwołania, ma być opublikowany 12 września 2017 r.

* Niniejszy tekst 😉 jest „sprawdzianem” umiejętności czytania ze zrozumieniem, która m.in. podlega ocenie na maturze. W teście „jasnopis” w 7-stopniowej skali oceny trudności niniejszy tekst uzyskał wynik: 5.