Znajdujemy się niekiedy na życiowych zakrętach, zdarza się nam stracić z pola widzenia perspektywę przyszłości, gdzieś gubimy pochodzącą z przeszłości tożsamość i wówczas czujemy sercem wartość miejsc, gdzie widzimy więcej i czujemy głębiej – ząbkowickie Wzgórze Świętej Jadwigi jest bezpieczną wyspą, z której możemy ujrzeć piękno i doświadczyć dobra.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w niedzielne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.