Od wczoraj do 25 czerwca 2017 r. można zgłaszać wnioski w ramach II edycji programu budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych „#Aktywny Dolny Śląsk”. Tak jak rok temu, co relacjonowaliśmy w naszym portalu, możemy współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Obecnie możemy zgłaszania swoje pomysły, dyskutować o nich, aby następnie wybrać najlepsze w głosowaniu internetowym.

II edycja Aktywnego Dolnego Śląska to budżet w wysokości 600 tysięcy złotych. Środki przeznaczone będą na projekty z zakresu upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji z regionem poprzez tworzony wspólnie budżet. Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim (obejmującym m.in. Powiat Ząbkowicki), legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 120 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tys. zł. Nie jest to  budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych.

Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty.  Realizacja zwycięskich projektów Budżetu „ADŚ” rozpocznie się w październiku i potrwa do końca marca 2018 roku. Jak już informowaliśmy obecny etap zgłaszania wniosków poprzedzony był konsultacjami w poszczególnych okręgach. Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (17 – 30 lipca br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 8 sierpnia a 30 września br. Realizacja projektów rozpocznie się 1 października i potrwa do końca marca 2018 roku.

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW PO KLIKNIĘCIU TUTAJ