Michał Dworczyk – wiceminister obrony narodowej i jednocześnie poseł z naszego okręgu, zapewnił o uzyskaniu zgody na bezpłatne udostępnienie mostu tymczasowego oraz na jego montaż przez odpowiednie jednostki Sił Zbrojnych RP w ramach ich zadań. Przejście doraźne na czas budowy nowego mostu na Nysie Kłodzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej łączącej Kamieniec Ząbkowicki i Złoty Stok mogłoby być oddane do użytku w ciągu ok. 2 – tygodni. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei uznała jednak, że przyspieszy prowadzony od kilku miesięcy remont i nie widzi potrzeby instalowania konstrukcji tymczasowej.

Ten temat był – zapewne – najbardziej interesującym wątkiem spotkania reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość posła Michała Dworczyka z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zapowiadana już wcześniej wizyta i rozmowy miały miejsce w minioną sobotę i uczestniczył w niej m.in. wójt Marcin Czerniec oraz kilku kamienieckich rajców. Na wstępie polityk podzielił się bieżącymi informacjami z pracy jego formacji w parlamencie i rządzie. Podkreślał niektóre elementy realizowanego przez PiS i deklarowanego przed wyborami z 2015 r. programu. Polityka prorodzinna, innowacyjność gospodarki, zwiększanie zasobów kapitałowych Skarbu Państwa, wyraźne obniżenie poziomu bezrobocia i przywrócenie wieku emerytalnego, uszczelnianie systemu podatkowego, zdecydowane działania na rzecz doskonalenia potencjału obronnego, asertywna polityka imigracyjna – to główne wątki poruszone przez posła.

Głos zabrał także wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec. Dziękując posłowi za współpracę i kolejną wizytę, przedstawił bolączki, z jakimi borykają się gminy, w tym samorząd kamieniecki. Poruszył przy tym m.in. kwestię budowy mostu tymczasowego i potwierdził, że o ile administracja rządowa wykazała maksimum dobrej woli, o tyle władzom samorządu Województwa Dolnośląskiego zabrakło jej. Zaznaczył jednak, że zgodne działanie włodarzy Kamieńca Ząbkowickiego i Złotego Stoku być może wpłynęło na przyspieszenie decyzji w sprawie prowadzonej przez DSDiK inwestycji drogowej. Efektem jest – deklarowana przez szefostwo DSDiK – perspektywa zakończenia remontu mostu do końca 2017 r. Mówił też o kłopotach na linii wójt – rada gminy w odniesieniu do wniosku o nadanie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. Krytycznie komentując stanowisko większości radnych sprzeczne z opinią większości mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych, wyraził nadzieję na zmianę podyktowaną o dobro wspólnoty lokalnej.

W części dyskusyjnej poseł Michał Dworczyk pogratulował wójtowi wyraźnego i widocznego postępu prac nad rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Zadeklarował poselskie wsparcie w dalszych działaniach na rzecz odnowy Pałacu Marianny Orańskiej. Potwierdził też informacje dotyczące mostu tymczasowego na Nysie Kłodzkiej. Odpowiadając na pytania za jeden z błędów swojej formacji politycznej uznał niedostatecznie skuteczną politykę komunikacji ze społeczeństwem. Ujawnił przy tym opinię, że szeroki front medialnego ataku na prezydenta RP Andrzeja Dudę, na premier Beatę Szydło i całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości wynika m.in. z faktu, iż obecnie rządzący odcinają wąskie grupy interesów, które kontrolowały wcześniej rządzącą opcję, od wpływów na decyzje polityczne, gospodarcze, a także na operatywność wymiaru sprawiedliwości. Pytany o długotrwałość postępowań wobec osób winnych rozmaitych afer gospodarczych, przyznał, że czynności te rozciągają się w czasie, ale wynika to z poszanowania prawa i woli dochodzenia do wszystkich aspektów spraw. Wskazał tu np. na dziką reprywatyzację w Warszawie, decyzje prywatyzacyjne w sektorze spółek skarbu państwa czy pewne aspekty wydatków związanych z bezpieczeństwem obronnym państwa. Zapytany o nadal niewyjaśnione okoliczności Tragedii Smoleńskiej, poinformował, że trwa jednoczesna praca prokuratorów i podzespołu ds. wyjaśnienia okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Podzielił opinię, że niezależnie od przyczyn tego dramatycznego wydarzenia, nie można – niestety – mówić o tym, że „państwo zdało egzamin” po katastrofie, o czym świadczą m.in. makabryczne wyniki prowadzonych obecnie ekshumacji poległych w Smoleńsku siedem lat temu.

Na zakończenie poseł Michał Dworczyk zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość chce rozmawiać i rozmawia ze wszystkimi, którzy mają wolę działania na rzecz Polski. Ze swojej strony, mimo obowiązków rządowych, jest bardzo często obecny w okręgu wyborczym i systematycznie spotyka się z mieszkańcami wszystkich gmin oraz różnymi grupami społecznymi. W sobotnim spotkaniu posłowi towarzyszyli jego współpracownicy z naszego powiatu: Tomasz Krzeszowiec i Zygmunt Baca oraz asystent Grzegorz Macko. W opinii posła te kontakty pozwalają lepiej podejmować realne problemy ludzi na etapie przyjmowania ustaw i realizowania programu Prawa i Sprawiedliwości. „Rozmawiajmy i pracujmy razem dla dobra Polski” – stwierdził na zakończenie Michał Dworczyk.