Kilka dni temu wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opublikował dokument opisujący kilka wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 8. Pojawia się szansa na to, że wykonany zostanie rzeczywisty krok ku inwestycji, o której mówi się od szeregu lat i było o niej głośno szczególnie w 2015 r., co relacjonowaliśmy w naszym portalu wielokrotnie. W każdym z wariantów trasa przebiega przez Powiat Ząbkowicki, ale co najważniejsze brane są pod uwagę rozwiązania inżynieryjne właściwe dla dróg ekspresowych od Magnic do Kotliny Kłodzkiej.

Przypomnijmy stan obecny. „Ósemka” – droga uznawana za jedną z najmniej bezpiecznych arterii w Polsce, przecina obszar trzech gmin z naszego powiatu: Ciepłowody (1,7 km), Ząbkowice Śląskie (16,3 km) i Bardo (8,1 km). Na całym jej przebiegu (pomiędzy Magnicami a Kłodzkiem) odcinek dłuższy, niż ząbkowicki, ma jedynie Gmina Kobierzyce (18,1 km). W podziale na powiaty, najdłuższy fragment przecina właśnie nasz teren. Mimo, że prawie 70% drogi znajduje się poza tzw. „terenem zabudowanym”, to jednak przez zdecydowaną jej większość manewry wyprzedzania, skrętu w lewo czy włączenia się do ruchu, stanowią poważny czynnik ryzyka dla uczestników ruchu, a gdy dojdzie do wypadku lub porą zimową do zatorowania, droga praktycznie staje się nieprzejezdna i wymaga kierowania strumieni pojazdów na objazdy wąskimi drogami lokalnymi. Tym samym przepustowość „ósemki” systematycznie obniża się, co wiąże się także z nasileniem transportu wysokotonażowego, rolnego i rowerzystów, a miejscami i pieszych. Do tego dochodzą liczne wzniesienie i łuki radykalnie obniżające widoczność nawet w warunkach dziennych i przy sprzyjającej pogodzie.

Projektanci przygotowali 6 wariantów tzw. „korytarzy” drogi, przy czym jeden z nich zakłada jedynie polepszenie parametrów drogi w jej obecnym przebiegu. Jest też jeden wariant, wg którego część nowej drogi „odbijałaby” w kierunku Świdnicy (od Kobierzyc do Przerzeczyna Zdroju). W każdym z tych wariantów, DK8 pozostaje w obrębie dotychczasowych gmin Powiatu Ząbkowickiego, a w dwóch z tych koncepcji nowy korytarz biegłby nawet przez gminy: Kamieniec Ząbkowicki i Złoty Stok. Tym, co łączy wszystkie propozycje, jest wyraźne obejście dwóch miast: Ząbkowic Śląskich i Barda, a po wpięciu się w już budowaną obwodnicę Kłodzka, wyprowadzenie ruchu także poza to miasto. Na poniższych wycinkach map widzimy zaznaczone różnymi kolorami proponowane przebiegi nowej DK8 w stosunku do Ząbkowic Śląskich. Bardzo szczegółowe mapy obejmujący całą arterię, w tym wszystkie pięć sugerowanych korytarzy przecinających Powiat Ząbkowicki można zobaczyć na stronie internetowej www.dk8.pl w zakładce „mapy”. Skrót całej informacji można przeczytać klikając TUTAJ.

Na koniec dwie informacje. Pierwsza to taka, że projektanci nie odrzucili wariantu organizacji drogi na odcinku Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie – Kłodzko w wariancie „2+2”. Jeszcze w 2014 i 2015 r. taki model był przez ówczesnych decydentów odrzucany, co uzasadniano rzekomo zbyt niskim natężeniem ruchu od Łagiewnik do Kotliny Kłodzkiej. Obecnie taka klasa drogi (określana jako „S”) jest brana pod uwagę. I to jest dobry sygnał. Mniej pocieszający jest harmonogram prac zakładany przez firmę projektującą. Wynika z niego, że ostatecznie oceny korytarzy DK8 mają być ustalone do III kwartału 2017 r. uzgodnienia dokumentacyjne (z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych i społecznych) potrwać mają aż do III kwartału 2019 r., a ostateczna dokumentacja umożliwiająca fizyczne rozpoczęcie inwestycji to I kwartał 2020 r. Sama inwestycja, wg specjalistów, przy sprzyjających okolicznościach potrwać może ok 2 – 3 lat w zależności od wybranego wariantu długości i parametrów drogi.

O losie inwestycji decydować będzie szereg czynników: płynność prac projektowych, możliwości budżetowe państwa (być może zasilone środkami europejskimi i montażem finansowym z samorządami) i wola decydentów politycznych. W pierwszym szeregu o to, by ten łańcuch nie rozciągał się w czasie są włodarze gmin i powiatów oraz samorząd województwa dolnośląskiego. Powinni pamiętać o masowych protestach mieszkańców, także w Ząbkowicach Śląskich.  Niewątpliwe korzyści z tak poważnej inwestycji będą przecież spływać na mieszkańców regionu, przez który przebiega „ósemka”.