Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza nabór (w ramach umowy na zastępstwo) na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

Pełna treść ogłoszenia o naborze w załączeniu.

http://bip.zabkowiceslaskie.pl/recruitments/content/2252