Drugi już i pasjonujący wykład Jerzego Organiściaka o historii Ziemi Ząbkowickiej, a szczególnie o dziejach Ząbkowic Śląskich odbył się w poświąteczny wtorek. Mimo nieprzyjaznej pogody nie zabrakło stałego już grona słuchaczy chcących przybliżyć sobie meandry przeszłości naszej małej ojczyzny.

O ile poprzednia prelekcja, którą relacjonowaliśmy w naszym portalu, poświęcona była – rzec można prehistorii oraz czasom, gdy kształtowało się życie społeczne obecnie zamieszkałego przez nas mikroregionu, o tyle kolejne zajęcia były wartkim, jak sama zresztą historia, opisem osób i zdarzeń z okresu od połowy XV w. do czasów nam współczesnych. Bieg spraw – czasem rokujący rozwój, innym razem pozostawiający ruiny; wybitne osobowości – jakimi możemy się szczycić do dzisiaj, ale też ludzie niezainteresowani miejscami, jakimi dysponowali z racji posiadanej władzy czy nabytych drogą kupiecką włości; wielokrotnie zmieniające się źródła pozycji politycznej tych, którzy wpływali na kształt miast, ich stan społeczny i kondycję gospodarczą – to wszystko omawiał Jerzy Organiściak.

Jak już pisaliśmy w naszym portalu, prowadzi on Pracownią Regionalną mającą siedzibę w ząbkowickim Ratuszu, ale przede wszystkim jest niekwestionowanym ekspertem z zakresu historii i geografii Ziemi Ząbkowickiej. Dzięki rozległej wiedzy i mnogości skojarzeń obejmujących procesy geopolityczne zachodzące w całej Europie i naszym zakątku kontynentu, prelegent ukazywał poszczególne etapy dziejów Ziemi Ząbkowickiej w sposób nie tylko interesujący, ale też inspirujący do osobistych poszukiwań i skłaniający do dalszych pytań. Będzie ku temu okazja w trakcie następnego wykładu, jaki jest zaplanowany na wtorek 16 maja 2017 r. o godz. 16:30. Tym razem tematem zajęć będą „Ślady piastowskie na Ziemi Ząbkowickiej”.

Już dzisiaj i jutro natomiast zapraszamy na konferencję związaną z 730-leciem Ząbkowic Śląskich pod hasłem „Wokół dziejów miasta”. Jak już zapowiadaliśmy w naszym portalu – dzisiejsze obrady toczyć się będą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego od godz. 10:00, zaś jutro w sali reprezentacyjnej Ratusza – również od godz. 10:00. Animatorem 2-dniowego sympozjum wypełnionego wykładami wybitnych ekspertów z rozmaitych dziedzin, jest Kamil Pawłowski, którego znamy z relacjonowanych przez nasz portal serii prelekcji w Izbie Pamiątek Regionalnych.