Pracownia Regionalna działa od początku 2017 r. i ma swoją siedzibę w ząbkowickim Ratuszu. Jerzy Organiściak, działając pod auspicjami Biblioteki Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej, gromadzi i opracowuje rozmaite materiały źródłowe dotyczące historii Ząbkowic Śląskich i służy pomocą osobom prowadzącym badania naukowe lub poszukującym wiarygodnych informacji o przeszłości naszego miasta i jego okolic.

Pomieszczenia po (przeniesionym do magistratu przy ul. 1 Maja) urzędzie stanu cywilnego zostały udostępnione dla czynnej trzy razy w tygodniu placówki badawczej i popularyzującej dzieje i kulturowe wartości Ząbkowic Śląskich. Jerzy Organiściak – powszechnie znany pasjonat wszystkiego, co ząbkowickie, stawia sobie trzy główne cele.

Pierwszym z nich jest przejmowanie, gromadzenie i katalogowanie rozmaitych publikacji i opracowań, jakimi dysponują rodowici mieszkańcy miasta Frankenstein – obywatele niemieccy. Pokolenie Niemców, którzy po II wojnie światowej byli repatriowani z Dolnego Śląska, topnieje z racji sędziwego wieku. Osoby i środowiska przechowujące dotąd wszelkie pamiątki lub w okresie powojennym publikujące wszelkie materiały o charakterze naukowym, prasowym lub promocyjnym, chcą teraz przekazać swój dorobek. Uważają bowiem, że poznawanie historii miasta przez kolejne pokolenia mieszkańców jest bardzo ważne. Zdaniem inicjatora powołania Pracowni Regionalnej służą temu celowi m.in. prowadzone przez niego i relacjonowane przez nasz portal, systematyczne wykłady o dziejach Ziemi Ząbkowickiej.

Drugim zadaniem, jakie wytycza sobie Jerzy Organiściak to tworzenie i udostępnianie zbioru wszelkich materiałów, jakie w wersji oryginalnej lub w formie kopii mogą być pomocne przy pisaniu prac akademickich lub wszelkich innych publikacji popularyzujących historię i kulturę społeczności ząbkowickiej. Odrębną kwestią jest także organizowanie konferencji, konkursów i innych form integracji osób i instytucji wokół rozpoznawania i utrwalania rzetelnej wiedzy o Ząbkowicach Śląskich. Najbliższym z takich wydarzeń będzie – zapowiadana już przez nasz portal – dwudniowa konferencja popularno-naukowa z okazji 730-lecia Ząbkowic Śląskich, jaka jest zaplanowana na 22 i 23 kwietnia 2017 r. Animatorem tej inicjatywy, obok Jerzego Organiściaka, jest Kamil Pawłowski, który prowadzi systematyczne prace badawcze i spotkania popularyzujące wiedzę o przeszłości Ząbkowic Śląskich. O tych spotkaniach pisaliśmy w naszym portalu.

I wreszcie trzecim celem jest prowadzenie debat i konsultowanie wszelkich projektów dotyczących dóbr kultury materialnej Ząbkowic Śląskich. Miasto i jego okolica jest – w opinii Jerzego Organiściaka – kopalnią bezcennych i unikatowych artefaktów, nad którymi konieczna jest profesjonalna troska i szereg działań natury marketingowej związanych z ruchem turystycznym.

Poza skromnym biurem Pracownia Regionalna dysponuje także drugim pokojem, gdzie w przyszłości ma powstać stanowisko czytelnicze z wyposażeniem informatycznym. Teraz do dyspozycji zainteresowanych jest biurko i krzesło, a z okien pomieszczenia widać ząbkowicki Rynek. Jerzy Organiściak, na pytanie o inicjatywę digitalizacji zasobów pisanych i ikonograficznych, jakie znajdują się w dyspozycji pracowni oraz innych lokalnych instytucji, stwierdza, że taki projekt byłby czymś bardzo uzasadnionym. Chroniłby te zbiory przed skutkami upływu czasu i pozwoliłoby to na zdalne ich udostępnianie badaczom historii. Idea cyfrowej biblioteki była już podnoszona przy okazji redagowania pierwszej edycji Rocznika Ząbkowickiego w 2016 r. w związku z relacjonowanym przez nasz portal Światowym Zjazdem Ząbkowiczan, a także jest przedmiotem planowania przez pasjonatów historii w pobliskim Bardzie, o czym pisaliśmy w naszym portalu. Zapytaliśmy też o możliwość opracowania i wydania prostego podręcznika historii Ząbkowic Śląskich dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Byliśmy bowiem, w trakcie rozmowy zgodni, że budzenie lokalnego patriotyzmu i zachęcania młodych ludzi, by wracali po studiach czy zza granicy do rodzinnych stron, warto oprzeć na więzi z przeszłością miasta. W tej sprawie, zdaniem Jerzego Organiściaka, potrzebna jest wspólna inicjatywa władz gminy i kierownictwa placówek oświatowych. Pracownia Regionalna jest otwarta na współpracę w tej sprawie.