Ze zjawiskiem agresji i przemocy spotykamy się wielokrotnie w domach, w szkole i na ulicy. Jest ono codziennym elementem naszego życia. Coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach agresji i przemocy. Agresja może być następstwem niezaspokojenia jednych z podstawowych potrzeb człowieka: miłości i bezpieczeństwa. Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją na to, co dzieje się w kontaktach z innymi, jest też źródłem wielu nieporozumień.

Mamy i my dorośli, i młodzież oraz dzieci ogromne kłopoty z okazywaniem sobie uczuć i nazywaniem ich. Niewyrażone uczucia powodują, że żyje się w dużym napięciu i często reaguje agresją. Tworzą się wtedy bariery w kontaktach z innymi. Agresja rodzi się wtedy, gdy u dzieci nie są zaspokojone potrzeby bycia wartościowym i akceptowanym w swojej grupie. Jeśli te potrzeby nie są spełnione dzieci wchodzą na drogę agresji.  W związku z tym, że zjawisko to dotyka nas, jak również naszych bliskich i osoby z naszego otoczenia, młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. wraz z kadrą –  postanowiliśmy zająć się tą sprawą. Pomysł na realizację  tego przedsięwzięcia pojawił się już w październiku 2016 roku. Młodzież  wraz z kadrą wychowawczą OSiW planowała przeprowadzone przedsięwzięcia począwszy od spotkań z młodzieżą, na których rozmawiano o  skutkach stosowania przemocy i agresji. Powstały pomysły na konkursy, a z czasem również zrodził się pomysł na przekaz zawarty w programie artystycznym z zaproszonej młodzieży i dorosłych. Do przedsięwzięcia zostały włączone szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i szkoły podstawowe Powiatu Ząbkowickiego oraz jednostki OHP.

11 kwietnia 2017 r. w Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbył się II Festiwal Profilaktyczny Młodzieży Dolnego Śląska pod hasłem „Sztuką przeciw agresji”. Wszystkich przybyłych przywitała wraz z wychowankami- Pani Krystyna Zerbok – kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich. Na wstępie naszego spotkania zaprezentowano filmy profilaktyczne przedstawiające rodzaje przemocy, następnie spoty dotyczące pomocy ofiarom przemocy. Stanowiły one wprowadzenie do programu artystycznego przygotowanego przez młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. Ukazali oni przeżycia młodych ludzi, którzy doświadczyli agresji i przemocy, walkę dobra ze złem. Przesłaniem tego występu było to, że  problemy można i należy rozwiązywać w sposób pokojowy, a życie może wrócić na właściwe tory i dawać szczęście, żeby człowiek dla człowieka nie był wrogiem i reagował na wszelkie akty agresji czy przemocy w otoczeniu.

Koordynatorem projektu była : pani Jolanta Tańcula – pedagog OSiW w Ząbkowicach Śląskich. Festiwal  został objęty patronatem naszych lokalnych instytucji, takich jak: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl., Urząd Miejski Ząbkowice Śl., Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śl., Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl., Ząbkowicki Ośrodek Kultury i Dolnośląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Mieliśmy zaszczyt gościć następujące osoby:

 • Pani Mariola Skorupka – kierownik Działu Kształcenia i Wychowania
 • Pan Wojciech Gembara – pracownik Działu Kształcenia i Wychowania przedstawicieli Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu
 • Pan Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich
 • Pani Krystyna Szymańska – dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śl.
 • Pan Ryszard Pawłowski – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.
 • Pani Irena Szewczyk – prezes Stowarzyszenia Integracja w Ząbkowicach Śl.
 • Pan Zbigniew Łupak – dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
 • Pani Dorota Skierka – dyrektor Domu Pomocy Społecznej
 • Pani Marzena Chwedeczko – mł. aspirant Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich
 • Pan Andrzej Dominik – przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich.

W konkursach wzięła udział młodzież z :Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, Publicznego Gimnazjum w Budzowie, Publicznego Gimnazjum w Przyłęku, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego w Ziębicach, Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl., Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śl. oraz jednostki Ochotniczych Hufców Pracy z Mysłakowic, Przemkowa, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Wrocławia. Ziębic, Bielawy, Bystrzycy Kłodzkiej, Świdnicy, Legnicy, Polkowic, Bolesławca, Jawora,  oraz Strzelina.

W ramach naszego spotkania odbyły się trzy konkursy: na scenie mogliśmy podziwiać umiejętności wokalne młodzieży oraz zawarte w ich utworach przesłanie dotyczące walki z przemocą i agresją. Przed wejściem do  salę  zobaczyć można było prace plastyczne młodzieży ze szkół Powiatu Ząbkowickiego oraz jednostek OHP  z Dolnego Śląska. Natomiast w sali konferencyjnej Uniwersytetu III wieku odbył  się  quiz wiedzy „agresji stop”.

Wszystkim konkurencjom dopingowała wspaniała publiczność ze szkół i jednostek OHP, a dodatkowo przybyła młodzież z klas piątych i szóstych szkół podstawowych w Ząbkowicach Śl. Podczas obrad Jury wystąpiła gościnnie wystąpiła Pani Olga Troczyńska – specjalista psycholog – terapeuta z Centrum Terapii Uzależnień SANGO w Ząbkowicach Śl. w swej prelekcji przedstawiła pojęcia związane z agresją i przemocą, przekazała informację na temat instytucji udzielających pomocy ofiarom i sprawcom przemoc. Efektem podjętych działań profilaktycznych  było przystąpienie do konkursów i udział i przedsięwzięciu tylu szkół i jednostek OHP z Dolnego Śląska, ich wkład i zaangażowanie oraz poważne podejście do tematu, czego wynikiem były uzyskane również miejsca w poszczególnych konkurencjach. Jury  wyłoniło zwycięzców w poszczególnych konkurencjach:

 • konkurs plastyczny „ Agresja stop”
 1. miejsce – Katarzyna Klisiewicz – LO Ząbkowice Śl.
 2. miejsce- Wiktoria Kuchciak- Gimnazjum Publiczne w Przyłęku
 3. miejsce- Sylwia Gurtatowska- HP Ziębice
 4. wyróżnienie – Dawid Grad – HP Ziębice
 • quiz wiedzy o agresji:
 1. miejsce- Agnieszka Kwiatkowska – ZSS Ciepłowody
 2. miejsce- Ewelina Książek ZSP Ziębice
 3. miejsce – Rozalia Majcher- HP Ziębice
 • konkurs piosenki profilaktycznej:
 1. miejsce- Ewelina Jursza- HP Dzierżoniów
 2. miejsce- Bartosz Słonopas – HP  Ziębice
 3. miejsce- Krystian Czyżewski- HP Wałbrzych
 4. wyróżnienie – Zuzanna Żak Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl.

Na koniec odbyło się podsumowanie Festiwalu, a zwycięzcy  otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez naszych znakomitych Gości. Każda przybyła placówka otrzymała również dyplom za udział w przedsięwzięciu.  Festiwal ten pokazał również młodym ludziom jakim poważnym problemem jest agresja. Przedsięwzięcie to miało również charakter integracyjny, gdyż zjednoczyło młodzież różnych szkół, która wzajemnie się wspierała i motywowała podczas prezentacji. Może dzięki temu choć odrobina z was zrozumie skalę problemu  i zdecyduje się coś z tym zrobić. Każde działanie ma znaczenie. Uczmy szacunku i tolerancji dla innych.

 „Apel  Dziecka…..
Szanuj mnie , abym szanowała innych, wybaczaj , abym umiała wybaczać,
Słuchaj, abym umiała słuchać, nie bij, abym nie biła,
Nie poniżaj, abym nie poniżała, Rozmawiaj ze mną, abym umiała rozmawiać,
Nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ, Kochaj mnie abym umiała kochać,
Uczę się życia od Ciebie……”
Janusz Korczak