Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali Alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja! Już nam Paschą Tyś, o Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste dla dusz prostych z szczerą wiarą. O, Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz, zrywasz ciężkie śmierci pęta. Wieniec życia nam zdobywasz. Chrystus piekło pogromiwszy Swój zwycięski znak roztacza, niebo ludziom otworzywszy Króla mroków w więzy wtłacza. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością, strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje i Świętemu też Duchowi niech na wieki nie ustaje.

Jacek Gałuszka jako dominikanin, był kompozytor muzyki scenicznej oraz liturgicznej. Pracował jako duszpasterz Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”, następnie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Nowe Życie” w latach. Był też dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie oraz twórcą i pierwszym szefem Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Był zaangażowany w odnowę muzyki liturgicznej. Uczestniczył w przygotowaniu i napisał wstęp do popularnego śpiewnika dominikańskiego „Niepojęta Trójco”. Przed opuszczeniem zakonu komponował głównie utwory o tematyce religijnej. Jest autorem muzyki do wielu znanych pieśni. Od 1999 r. komponuje muzykę relaksacyjną i terapeutyczną,  prowadził tez działalność w branży mediów i reklamy, a następnie został instruktorem szkolenia psów. Pieśń „Oto są Baranki młode” pozostaje niezmiennie w zestawie utworów wykonywanych najczęściej w okresie wielkanocnym. Fenomenalnie oddaje przeżycia związane z liturgią Wielkiej Soboty…

FOT: fragment witrażu prezbiterialnego w kościoła Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich

W samo południe”  – w niedzielę i święta prezentujemy naszym Czytelnikom krótką refleksję nad tym, co ważne w życiu każdego z nas. Zachęcamy Czytelników do przesyłania linków do własnych lub znalezionych w sieci klipów, które będziemy udostępniać wszystkim odbiorcom naszego portalu. Przesyłki można kierować poprzez formularz TWOJA INFORMACJA.