W środowisku katolickim obserwujemy licznych liderów i działaczy, którzy próbują realizować wiele szczytnych i ambitnych zadań. Często posiadają oni dużo dobrych chęci i zaangażowania, są często bardzo pobożni i wrażliwi religijnie, jednak dysponują niewystarczającą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, by móc swoje zamierzenia realizować jeszcze skuteczniej.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej, Rada ds. Apostolstwa Świeckich Diecezji Świdnickiej, oraz Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej zaprasza do uczestnictwa w cyklu szkoleń rozwijających kompetencje lidera wspólnoty parafialnej. Pierwsze spotkanie już w sobotę 22 kwietnia 2017 r. Zaplanowany cykl zajęć obejmie 12 szkoleń (łącznie: 96 godz.), w ramach których realizowane będą bloki tematyczne:

  • Komunikacja Interpersonalna (lider w zespole, automotywacja),
  • Zarządzanie potencjałem ludzkim (zarządzanie czasem zespołu),
  • Media (redagowanie informacji, wystąpienia publiczne),
  • Samorząd (troska o małą Ojczyznę),
  • ABC wiary (wybrane zagadnienia z teologii),
  • Warsztaty „w-Akcji” (pozyskiwanie środków).

Współpraca: Akcja Katolicka w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Collegium Nobilium Opoliense

Adresaci: w zajęciach mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 roku życia.

Czas trwania i miejsce: program szkoleniowy realizowany będzie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. w pomieszczeniach Caritas przy ul. Browarnej w Świdnicy. Zajęcia odbywać się będą w soboty raz w miesiącu (8 godz.). Koszty: Uczestnicy szkolenia wpłacają 320 zł.  (możliwość płatna w ratach)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: ak.swidnica@gmail.com