Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej, Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła, sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,  zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego, i ujarzmił pychę wroga piekielnego.

Autorem słów i melodii tej pieśni jest ks. Wojciech Lewkowicz. Kapłan kształcił się między innymi w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie oraz w Kirchenmusikschule w Ratyzbonie. Potem wrócił do swej rodzimej diecezji – przemyskiej, gdzie działała wówczas zorganizowana przez ks. Antoniego Chlondowskiego w 1916 r. Średnia Szkoła Organistowska Księży Salezjanów. Po II wojnie światowej przez pewien czas była ona jedynym w powojennej Polsce ośrodkiem kształcenia organistów. Przyczynił się do tego, że w 1959 r. powstał Instytut Muzyczno-Liturgiczny Musica Sacra im. Św. Piusa X w Warszawie. Gdy w 1963 r., doszło do zlikwidowania przez komando Milicji Obywatelskiej salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, ciężar kształcenia muzycznego w polskim Kościele spoczywał na instytucji kierowanej przez ks. Wojciecha Lewkowicza w Warszawie. Kapłan uchodził wówczas za niekwestionowany autorytet w dziedzinie chorału. Zmarł w 1971 r., a skomponowane przez niego melodie i  napisane słowa, trwają nadal w wielu śpiewnikach. Jedną z nich jest pieśń „Odszedł Pasterz od nas”. Przejmujące słowa wpisują się w duchową aurę Wielkiego Piątku…

FOT: fragment malowidła odkrytego w stallach kościoła Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich

W samo południe”  – w niedzielę i święta prezentujemy naszym Czytelnikom krótką refleksję nad tym, co ważne w życiu każdego z nas. Zachęcamy Czytelników do przesyłania linków do własnych lub znalezionych w sieci klipów, które będziemy udostępniać wszystkim odbiorcom naszego portalu. Przesyłki można kierować poprzez formularz TWOJA INFORMACJA.