Kilka ostatnich tygodni obfituje w wiadomości pomyślne dla niektórych samorządów Ziemi Ząbkowickiej. Z rozmaitych źródeł i na różne cele trafią do gmin pokaźne środki, dzięki którym będą realizowane projekty, których kosztów nie można byłoby pokryć z budżetów własnych gmin. Mistrzami jednorazowych dotacji są kolejno: wójt Marcin Czerniec, burmistrz Krzysztof Żegański i wójt Paweł Gancarz. Absolutnymi rekordzistami w sumie pozyskanych tylko w 2017 roku dotacji są gminy kolejno: Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki i Bardo. Wiadomo już, że to nie koniec, bo gminy liczą na następne strumienie gotówki z wyczerpującej się stopniowo puli unijnego wsparcia przewidzianego na lata 2014 – 2020.

W zestawieniu jednorazowych dotacji z 2017 r. najwyższe – jak dotąd – wsparcie wynoszące ponad 4,7 mln zł pozyskała Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Wójt Marcin Czerniec, środki przyznane przez na kolejny etap rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego, informując na swoim fanpejdżu o dotacji, uznał, że to efekt współpracy wielu osób działających na rzecz Pałacu Marianny Orańskiej. Na drugim miejscu znalazł się burmistrz Krzysztof Żegański. Gmina Bardo otrzymała ponad 2,3 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie miasta. Włodarz Miasta Cudów na swoim fanpejdżu określił ten wynik jako „spełnienie marzeń”. Tuż za nim plasuje się wójt Paweł Gancarz. Na jego profilu odnotowano ponad 2,2 mln zł, które zostaną skierowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminy Stoszowice.

Z kolei w zestawieniu sumarycznym dotacji przyznanych w 2017 r. na czołowe miejsce, dosłownie w ostatnich dniach, wysunęła się Gmina Stoszowice. Łączna wartość środków zakontraktowanych to prawie 6,4 mln zł. Składają się na to (kwoty w nawiasach po zaokrągleniu): wspomniana już dotacja na termomodernizację (2,2 mln zł), środki na Pomnik Historii, jakim jest Twierdza Srebrna Góra (2 mln zł), wsparcie na wodociągowanie wsi Przedborowa (1,9 mln zł), na przebudowę ul. Polnej w Srebrnej Górze (64 tys. zł), na zabezpieczenie części murów Twierdzy Srebrna Góra (40 tys. zł) oraz na dokumentację rewaloryzacji Wiaduktu Srebrnogórskiego (30 tys. zł).

Nieznacznie mniej otrzyma i w związku z tym na miejscu drugim jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Jej budżet otrzyma łącznie prawie 6,3 mln zł. Tę wartość tworzą opisane już wyżej dotacje na: kontynuację rewitalizacji Pałacu Marianny Orańskiej i otaczającego go parku (4,7 mln zł), kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie Kamieńca Ząbkowickiego (1,5 mln zł) i przyznane kilkanaście dni temu wsparcie na odbudowę drogi w Starczowie (51 tys. zł).

Pozycja trzecia przypada, w chwili publikacji tego raportu, Gminie Bardo. Jej kasa zasilona zostanie łączną kwotą ponad 4,7 mln zł. Na sumę tę składają się trzy znaczące dotacje na: uzbrojenie terenów inwestycyjnych za „Jutrzenką” (2,3 mln zł), termomodernizację budynku szkolnego w Bardzie (1,6 mln zł) i termomodernizację magistratu (820 tys. zł).

Na dalszych pozycjach są dwa samorządy. Jako czwarty, Powiat Ząbkowicki otrzyma ponad 1,1 mln zł na przebudowę drogi łączącej Ziębice i Starczówek. Piątą pozycję w rankingu za pierwsze miesiące 2017 r. zajmuje Gmina Złoty Stok, która na termomodernizację zabytkowego Ratusza miejskiego uzyskała prawie 600 tys. zł. Peleton zamyka na szóstym miejscu Gmina Ząbkowice Śląskie z łączną kwotą ponad 440 tys. zł, w tym na: termomodernizację swojej siedziby wsparcie zdobył Zakład Gospodarki Komunalnej (310 tys. zł), remont drogi wewnętrznej we wsi Koziniec (113 tys. zł) i kontynuację renowacji zabytkowych murów obronnych przy ul. Sienkiewicza (20 tys. zł).

Dotacje pozyskane przez instytucje pozasamorządowe – to jeszcze jedna kategoria pomocy, dzięki której będą podejmowane projekty inwestycyjne w miejscowościach położonych w naszym powiecie. Łączna ich wartość to zaledwie 150 tys. zł, ale uwzględnione aplikacje świadczą o trosce lokalnych społeczności wokół zabytków. 40 tys. zł otrzyma Parafia pw. Św. Jadwigi w Przeborowej na drenaż i kanalizację deszczową zabytkowego kościoła, 35 tys. zł przypadnie Parafii pw. Św. Jerzego w Ziębicach na remont elewacji wieży Bazyliki, 30 tys. zł Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie na konserwację zabytkowej ambony, 30 tys. zł wpłynie na konto Fundacji Klasztoru Księgi Henrykowskiej na zakończenie remontu średniowiecznego kamiennego mostu w Henrykowie, 15 tys. zł uzyskała Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim na konserwację barokowych obrazów Valeriusa Mauronera eksponowanych w świątyni.