Omówienie realizowanych warsztatów oraz planów pracy na kolejne miesiące, przyjęcie ślubowania od nowego radnego, dyskusja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej – to tylko niektóre tematy, które młodzież poruszyła na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich przez Zastępcę Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
  3. Przyjęcie ślubowania od nowych Radnych.
  4. Podsumowanie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej od ostatniej sesji – podsumowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego.
  5. Omówienie warsztatów, które odbyły się w grudniu 2016 r. – warsztatów piernikowych i warsztatów aktywności (prezentacja zdjęć, opnie uczestników).
  6. Przedstawienie i przedyskutowanie planu pracy i działań zaplanowanych przez Młodzieżową Radę Miejską na 2017 rok.
  7. Sprawy różne (złożenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej powoływania MRM Ząbkowic Śląskich).
  8. Zakończenie obrad.