Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył. Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić! Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom. Pan – moja moc i pieśń. Podtrzymał gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń! Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej – jako katolickie środowisko formacji duchowej i ewangelizacji – zainicjowano w 1993 r. Jej członkowie, rozpoznawszy kontemplację Jezusa Ukrzyżowanego i szeroko pojętą ewangelizację jako swoje dwa główne charyzmaty, chcą odpowiadać na wezwanie Świętego Jana Pawła II do „nowej ewangelizacji […], która musi być prowadzona z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”. Głównymi ośrodkami są: Warszawa, Szczecin, Lublin i Wrocław. Najbardziej znanymi aspektami aktywności Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej są spotkania modlitewne i śpiew. W obu dziedzinach charakterystyczne jest wiązanie przeżyć i twórczości z Pismem Świętym. Biblijna stylistyka jest bardzo widoczna w ich piosenkach, także w pieśni „Zmartwychwstał Pan”. Oddaje ona pełną wiary radość, jaką przeżywamy w Wielkanoc…

FOT: fragment obrazu w kaplicy adoracyjnej klasztoru Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich z odbiciem monstrancji z Najświętszym Sakramentem wystawionym w ołtarzu głównym kościoła.

W samo południe”  – w niedzielę i święta prezentujemy naszym Czytelnikom krótką refleksję nad tym, co ważne w życiu każdego z nas. Zachęcamy Czytelników do przesyłania linków do własnych lub znalezionych w sieci klipów, które będziemy udostępniać wszystkim odbiorcom naszego portalu. Przesyłki można kierować poprzez formularz TWOJA INFORMACJA.