Konfederacja Lewiatan organizuje bezpłatne szkolenie na temat: „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania.”

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, który serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym tym wydarzeniu, seminarium odbędzie się we wtorek 11 kwietnia 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a, budynek C3, sala rad wydziałów).

W czasie seminarium uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • o zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
  • o źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
  • o nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
  • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

Zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, którzy:

  • realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
  • są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów.

Plan zajęć:

8.45 – 9.00 Rejestracja; badanie potrzeb uczestników seminarium
9.00 – 9.30 Wprowadzenie do tematu
Zasady udzielania wsparcia w latach 2014-2020 – prezentacja z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i wpływu przedsięwzięć realizowanych ze środków FE na rozwój lokalny, regionalny i krajowy oraz przekrojowa prezentacja FE oraz inteligentnych specjalizacji.
9.30 – 11.00 Źródła finansowania – wprowadzenie do Funduszy Europejskich 
Innowacyjność, działalność B+R jako kluczowy element sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku możliwej do osiągnięcia dzięki FE Nowe produkty wsparcia przedsiębiorców, w tym instrumenty finansowe, dostępne dla firm w perspektywie 2014-2020, zwrotne instrumenty finansowania.
11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 13.20 Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Krajowych 
Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – analiza wybranych krajowych programów operacyjnych z uwzględnieniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Regionalnych 
Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – ogólny przegląd programów operacyjnych z uwzględnieniem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji: Regionalne Programy Operacyjne makroregionu południowo zachodniego (woj. opolskie i dolnośląskie).

13.20 – 14.00 Poczęstunek
14.00 – 15.30 Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Współpracy Transgranicznej 
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstw.

Aplikowanie o środki UE 
Aktualne konkursy – przegląd Źródła informacji o funduszach europejskich 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie – ogólne założenia dotyczące wymagań w zakresie przygotowania wniosku, specyfika przygotowania wniosku w ramach poszczególnych programów.

15.30 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa

 

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę www.eurodlafirm2014-2020.pl wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr 225599940 lub elektronicznie na adres e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl Seminarium jest bezpłatne –  liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w seminarium. Z jednej firmy w szkoleniu może wziąć udział jedna osoba.