Wpisy do Złotej Księgi to tradycja sięgająca kilku lat. Mają one na celu podziękowanie zarówno uczniom, jak i rodzicom za trudy włożone w naukę, w przygotowanie do konkursów i zaangażowanie w różne inicjatywy.

Podczas uroczystego apelu burmistrz Marcin Orzeszek oraz dyrektor Andrzej Popławski wręczyli wyróżniającym się uczniom klas I-III oraz ich Rodzicom dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne. Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną. Klasy IIIa i IIIb, pod opieką wychowawczyń Urszuli Przygodzkiej-Pancerz i Ewy Żurek, przygotowały program na temat bezpieczeństwa na drodze. O konieczności noszenia odblasków opowiedziały policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich – Daria Sobczyk i Marzena Chwedeczko.

Joanna Chuderska-Jendraszczyk