Łącznie 5 622 638,94 zł trafi w ramach dotacji, jakie tydzień temu przyznał Zarząd Województwa Dolnośląskiego czterem wnioskodawcom z Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Największy strumień środków popłynie do Gminy Bardo, której dwie aplikacje otrzymały pozytywne rekomendacje. To jedyny samorząd w mikroregionie kłodzko-ząbkowicko-dzierżoniowskim, który dostał dwie dotacje.

Gmina Bardo, jako wnioskodawca otrzyma ponad 1,6 mln zł na termomodernizację budynku szkolno-przedszkolnego oraz ponad 820 tys. zł na analogiczny projekt dotyczący magistratu. Najwyższą jednorazową kwotą została doceniona Gmina Stoszowice, która uzyska pomoc w wysokości ponad 2,2 mln zł na podniesienie efektywności energetycznej w swoich budynkach użyteczności publicznej. Kolejną gminą, który dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego przeprowadzi termomodernizację zabytkowego Ratusza jest Złoty Stok. Tam skierowano kwotę prawie 600 tys. zł. Czwartym wnioskodawcą, jaki uzyskał dotację jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach Śląskich, który zdobył nieco ponad 310 tys. zł na modernizację energetyczną budynku administracyjno-technicznego przy ul. Jasnej 44.

Przyznane wnioskodawcom kwoty pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest rozdzielany w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020. Spośród 77 wnioskodawców z Dolnego Śląska, pozytywnie oceniono 58 aplikacji. Przyznana pomoc pokrywa 85% wartości kwalifikowanej zadań zgłoszonych do konkursu o dotacje.