Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na dwa spotkania informacyjne z udziałem doradców programu EURES.

21 marca 2017 r. odbędą się indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Czeskiego Dnia Doradczego. Na zainteresowanych, którzy poszukują pracy u naszego południowego sąsiada, czekać będą polscy oraz czescy doradcy EURES, którzy będą informować o wolnych miejscach pracy oraz warunkach życia i pracy w Czechach.

14 lipca 2017 r. odbędą się indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego. Na zainteresowanych, którzy poszukują pracy u naszego zachodniego sąsiada, czekać będą polscy oraz niemieccy doradcy EURES, którzy będą informować o wolnych miejscach pracy oraz warunkach życia i pracy w Niemczech. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Polsko-Niemieckim Dniu Doradczym powinny znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym samodzielną rozmowę z doradcą EURES.

Liczba chętnych, którzy mogą wziąć udział w indywidualnych konsultacjach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu umówienia się na spotkania prosimy o wcześniejszy osobisty lub telefoniczny kontakt z Doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ząbkowice Śląskie:

pokój nr 3: Gminy: Bardo, Kamieniec Ząbkowicki (K-Ż), Złoty Stok (E-Ż) tel: 748166703,

pokój nr 5: Gminy: Ząbkowice Śl. (J-K), Kamieniec Ząbkowicki (A-J) tel: 748166725,

pokój nr 5A: Gmina: Ząbkowice Śl. (L-R) tel: 748166705,

pokój nr 6: Gmina: Ząbkowice Śl. (A-I) tel: 748166706,

pokój nr 7: Gmina: Ząbkowice Śl. (S-Ż) tel: 748166707,

pokój nr 8: Gminy: Stoszowice, Ciepłowody, Złoty Stok (A-D) tel: 748166708.

Ziębice:

pokój nr 4,6: tel: 748191447.