Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach zaprasza uczniów klas trzecich gimnazjów wraz z nauczycielami i rodzicami na Dni Otwarte Szkoły w dniach 3 i 4 kwietnia 2017 r., które odbędą się w siedzibie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 3.

Harmonogram Dni Otwartych: 3 i 4 kwietnia od 8:30 do 12:00 zapraszamy uczniów indywidualnie  i w grupach zorganizowanych wraz z nauczycielami.

W programie między innymi:

  • Zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018.
  • Zwiedzanie szkoły.
  • Udział w warsztatach (gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych, informatycznych, kryminalistycznych, pożarniczych, mechanicznych).
  • Zapoznanie z działalnością Samorządu Uczniowskiego oraz Redakcją Gazety Szkolnej.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 748191522 lub email: zspziebice@interia.pl

Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie ZSP im. H. Cegielskiego w Ziębicach