Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach oraz pozostałe  urzędy z terenu Województwa Dolnośląskiego zapraszają na spotkania promocyjne Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Konferencja odbędzie się w czwartek 6 kwietnia 2017 r. w godz.10:00-13:00 w HOTELU GEM we Wrocławiu (ul. Mianowskiego 2b). Spotkanie adresowane jest do pracodawców z Dolnego Śląska, celem zapoznania się z korzyściami płynącymi ze skorzystania ze środków w ramach KFS.

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania środków na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców;
 • możliwość uzyskania szerokiego wsparcia ze środków KFS w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników.

 PROGRAM SPOTKANIA:                            

 • 10:00 – 10:15  Powitanie uczestników
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • 10:15 – 11:15   Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co to takiego?
  Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
                             Procedury pozyskiwania środków z KFS
                             Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 • 11:15 – 11:30  Przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:00  Najczęstsze problemy, trudności w aplikowaniu o środki z KFS
  Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 • 12:00 – 12:15  Środki z rezerwy KFS
  Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 • 12:15 – 13:00  Rola organizacji pracodawców w rozwoju kapitału ludzkiego w firmie
  Przedstawiciele Organizacji Pracodawców

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 4 kwietnia 2017 roku  na adres renata.wojdag@dwup.pl podając: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz numer telefonu z dopiskiem „spotkanie KFS”

170327_zaproszenie_kfs.pdf