Podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Info Tour w Hradec Kralove w dniach 10-11 marca Gmina Bardo razem z Revitalizace Kuks promowały największe atrakcje turystyczne obu partnerów.

Udział w Targach Turystycznych w Hradec Kralove jest kolejnym działaniem projektu pn. „Marketing bez granic”, realizowanego przez Gminę Bardo i stowarzyszenie Revitalizace KUKS o.p.s. z Czech współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Jak już wcześniej informowaliśmy projekt ma zachęcić do większego odwiedzania Barda przez czeskich turystów i odwrotnie, wyjazdu Polaków do barokowego Kuksu, a tym samym przyczyniać się do rozwijania ruchu turystycznego w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach tego wydarzenia pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu w Bardzie rozdawali materiały promocyjne w języku czeskim związane z turystyką rowerową i wodniacką – szczególnie popularną u naszych południowych sąsiadów. Ponadto informowali o zbliżających się wydarzeniach i głównych atrakcjach Gminy Bardo. Nasi partnerzy projektowi z Kuksu zaprezentowali się w nowych, pięknych barokowych strojach nawiązujących do historycznego kompleksu w Kuksie. Warto podkreślić, że na Targach w Hradcu wzięły również udział inne podmioty z Polski: m.in. przedstawiciele z Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego, Gmina Ząbkowice Śląskie, Powiat Jeleniogórski czy Podziemne Miasto Osówka.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska i zapraszamy ponownie na kolejne wydarzenie – Targi Turystyczne w Łodzi, gdzie Gmina Bardo będzie promować swoje atrakcje razem z Revitalizace Kuks oraz ZOO Dvur Kralove w ramach nowego projektu „Wycieczka marzeń: zoo, Kuks i Bardo”.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”
„Marketing bez granic”