„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – powiedział Św. Jan Paweł II. Z 24 na 25 lutego br. (piątek / sobota) w Budzowie miał miejsce Otwarty Charytatywny Nocny Maraton Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem głównym akcji było pozyskanie środków finansowych dla pogorzelców z Grodziszcza, którym na początku stycznia dom uległ częściowemu spaleniu. Cele dodatkowe to:

– integracja środowiska ochotniczych straży pożarnych sąsiadujących gmin/powiatów poprzez grę w piłkę siatkową,

– integracja miłośników gry w siatkówkę  poprzez bezpośrednią grę w piłkę siatkową w szczytnym celu,

– umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia oraz kondycji uczestników.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz. Organizatorem natomiast była Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu i Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu. Oficjalnego otwarcia maratonu dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu. Irena Pachnicz, życząc wszystkim uczestnikom sympatycznej atmosfery i gry fair-play. Część sportową rozpoczęto od „meczu otwarcia” OSP Budzów – OSP Stoszowice. Do maratonu ostatecznie zgłosiło się 10 drużyn

 • OSP Prusy
 • OSP Przyłęk
 • OSP Lutomierz
 • OSP Przedborowa
 • OSP Stoszowice
 • OSP Budzów
 • Mościsko
 • Pieszyce
 • GM 1 Bielawa
 • Wieża Rudnica

W sumie przez 13 godzin i 14 min (18:00 – „mecz otwarcia”, 7:14 godzina zakończenia „meczu zamknięcia”) rozegranych zostało 19 meczy (28 setów), w tym 4 sety decydujące. Jak mówią organizatorzy: „Zabawa piłką siatkową” była przednia i sympatyczna, nikt nie czuł potrzeby snu i zmęczenia. Nie brakowało emocji i siatkówki na wysokim oraz wyrównanym poziomie. Dopisała również sympatyczna publiczność, darczyńcy i sympatycy piłki siatkowej, którzy nie mogli wziąć bezpośrednio czynnego udziału w maratonie a chcieli wesprzeć naszą akcję. Miały miejsce również liczne licytacje. Wspólnie w sumie dla pogorzelców zebraliśmy 2178,50 zł. Wszystkim drużynom serdecznie dziękujemy za obecność, pomoc i wsparcie oraz sympatyczną atmosferą. Nauczycielom, pracownikom obsługi, przedstawicielom OSP Grodziszcze, rodzicom oraz ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do organizacji maratonu i czuwali nad jego prawidłowym  przebiegiem składamy serdeczne podziękowania.

Szczególne i gorące podziękowania organizatorzy kierują wobec darczyńców dzięki, którym zapewniono uczestnikom zimny i ciepły bufet, Darczyńcami byli”

 • Paweł Gancarz – wójt Gminy Stoszowice
 • Jerzy Gawrycki – właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Bielawie
 • Opęchowski Adam – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  HAGA 
 • Piotr Furcoń – sołtys Grodziszcza

Podziękowania również należą się także ofiarodawcom przekazanych do licytacji ozdób wielkanocnych oraz kosza pełnego słodyczy. Byli to: Państwo Kopytko z Rudnicy i Pani Karina Kaczmarek. Podziękowania kierowane są ponadto do Państwa Marzeny i Józefa Pieróg  – Sklep wielobranżowy w Przedborowej oraz Pani Barbary Laski – dyrektor Przedszkola „Kajtek” w Srebrnej Górze za okazaną pomoc w przygotowaniach imprezy oraz do dyrektora Publicznego Gimnazjum w Budzowie Pana Janusza Świstaka, za udostępnienie sali gimnastycznej.