Potwierdziły się obawy sprzed kilku dni, kiedy na brzegu Nysy Kłodzkiej w okolicy Przyłęku (Gmina Bardo) znaleziono martwe ptactwo. Jak podaliśmy już w naszym serwisie #dzieje_się_teraz – w wyniku przeprowadzonych w  Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach badań laboratoryjnych potwierdzono w próbkach pobranych z wykrytych łabędzi wysoce zjadliwą formę ptasiej grypy w postaci wirusa H5N8.

W oficjalnym komunikacie Powiatowego Lekarza Weterynarii czytamy m.in. o poważnym zagrożeniu przeniesienia choroby na okoliczne hodowle drobiu. PLW poinformował ponadto, że wirus nie jest groźny dla człowieka. Jednak ze względu na fakt, iż skażenie może być przenoszone przez wodę w zbiornikach wodnych, na których przebywało dzikie ptactwo, zaleca się rezygnację z wycieczek i spacerów w szczególności ze zwierzętami w pobliżu rzek, strumieni i akwenów. Podstawowe ostrzeżenia PLW skierowane są do hodowców drobiu.

Nie jest wykluczone, że ze względów bezpieczeństwa ograniczony będzie wstęp na tereny rekreacyjne nad Nysą Kłodzką w obrębie Barda. Z takim apelem do burmistrza Barda Krzysztofa Żegańskiego zwrócił się Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesław Kałamaga z Ząbkowic Śląskich.

AKTUALIZACJA: 01.02.2017 / 16:44

W Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie zespołu do spraw zarządzania kryzysowego, w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatu Ząbkowickiego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Gminy Bardo, Kamieniec Ząbkowicki i Powiatu.

Omawiano sytuację w powiecie odnośnie padniętych łabędzi zlokalizowanych na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Przyłęk. Do tej pory martwych ptaków znaleziono 21, a przeprowadzone badania potwierdziły obecność patogenu wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8. Poinformowano, że 1500 zł to najmniejszy mandat, który może nałożyć Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ząbkowicach Śląskich na hodowców drobiu, którzy wypuszczą hodowane ptaki poza budynki gospodarcze. Natomiast 700 zł to kwota, którą zapłaci hodowca nie posiadający maty dezynfekcyjnej przed wejściem do budynku lub kurnika. Zasada dotyczy wszystkich hodowców, także mających kilka kur lub kaczek. Rygorystyczne przepisy dla hodowców wprowadza rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Z powodu gromadzenia się dzikiego ptactwa przy brzegach Nysy Kłodzkiej oraz odnalezionych w rzece i przy brzegach martwych ptaków uprasza się o zaprzestanie spacerów wydłuż biegu tej rzeki. Patogen ptasiej grupy bowiem charakteryzuje się bardzo długą żywotnością (do 5 tygodni) i może być przenoszony m.in. poprzez ściółkę na obuwiu, zwierzęta domowe np. psy, koty, a także lisy i inne zwierzęta.