Z przyjemnością informujemy, że projekt, nad którym pracowaliśmy od zeszłego roku otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 303 500,00  zł!

Dotyczy uzbrojenia terenów inwestycyjnych powyżej Jutrzenki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Powstanie Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu wynosi 85%. Inwestycja znacznie wpłynie na rozwój Gminy Bardo oraz przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Zdjęcie przedstawia obecny stan terenu pod inwestycję.