W Złotym Stoku odbył się doroczny bal karnawałowy Sekcji Klubu Seniora. Prezes Elżbieta Bednarz przywitała swoje koleżanki i kolegów z sekcji oraz zaproszonych gości.

Burmistrz Grażyna Orczyk złożyła najlepsze życzenia noworoczne wszystkim obecnym, podziękowała za wkład pracy seniorów na rzecz gminy i ich udział we wspólnych przedsięwzięciach. Ksiądz proboszcz życzył wiele zdrowia, poczucia humoru i błogosławieństwa wszystkim zebranym. Nasi seniorzy to przykład łączenia ciekawych zajęć, aktywnego spędzania czasu, wyjazdach integracyjnych i udziału w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy. Potrafią wspólnie pracować i świetnie się bawić. Sobotni wieczór uświetniły swoim występem „Wesołe Nutki” z Mąkolna pod kierownictwem pani Urszuli Wróbel, a zabawę poprowadził D.J. MARCO ze Stronia Śląskiego.

Udostępnione przez: Urząd Miejski w Złotym Stoku