Otaczający nas świat ma swoje jasne strony, ale też są też przestrzenie cienia, a pomiędzy oboma sferami poruszamy się na co dzień w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym – obie rzeczywistości obrazuje architektura centrum Złotego Stoku.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w niedzielne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.