„Brązowa tarcza” w ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy”, 39. miejsce na Dolnym Śląsku i 486. pozycja w skali kraju – tak jest oceniane Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. Szkoła już po raz drugi uzyskała to prestiżowe wyróżnienie świadczące o wysokim poziomie dydaktycznym i jest jedyną placówką oświatową z Powiatu Ząbkowickiego tak wysoko notowaną.

Licea i technika z całej Polski oceniane są na podstawie efektów uczniów w 44 krajowych i 12 międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych. Pozycjonowanie odbywa się w oparciu o dane z protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Główną płaszczyzną klasyfikacji liceów i techników są jednak wyniki maturalne, które w powiązaniu z pozostałymi ogniwami oceny tworzą zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny.

LO w Ząbkowicach jest jedyną szkołą średnią w Powiecie Ząbkowickim, która w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” otrzymała „Brązową Tarczę”. Jak już pisaliśmy w naszym portalu, absolwenci ząbkowickiego Ogólniaka uzyskują wysokie noty w trakcie egzaminów dojrzałości. Podczas matur 2016 w skali Województwa Dolnośląskiego poziom zdawalności wyniósł 77,2%. Średnia wojewódzka w liceach ogólnokształcących to 84,8%. Zdawalność w LO wyniosła 95,5% (w części pisemnej 100% z języka polskiego i 98% z matematyki).