Wojewoda Dolnośląski zobowiązuje do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Edwarda Szulina – radnego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Sprawa dotyczy domniemania naruszenia przez samorządowca ustawy antykorupcyjnej w zakresie użytkowania mienia gminy, w której wykonuje on mandat radnego.  Podaliśmy tę wiadomość w naszym serwisie #dzieje_się_teraz