Nie cały umrę, bo będę żył w moich dziełach…”
Tak można i należy powiedzieć na wieść o śmierci

śp. Marka Błażejewskiego.

Jego dobre czyny i owoce życia zostaną, choć Pana Marka już nie ma pomiędzy nami. Znając Jego pracowitość, sumienność i odpowiedzialność, będziemy tym bardziej odczuwać Jego nieobecność.
Serdecznie współczuję Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy współpracowali na co dzień ze śp. Markiem Błażejewskim. Łączę się w smutku i przekazuję zapewnienie o wdzięcznej pamięci wobec śp. Pana Marka oraz o szacunku wobec tych, którzy cierpią z racji Jego śmieci. Niech spoczywa w pokoju!
Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł na Sejm RP