Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach  środków Funduszu Pracy. Serdecznie zapraszamy  do składania wniosków osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy).

Nabór wniosków trwa od dnia 21.11.2016 r. do wyczerpania środków finansowych. Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000 zł.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl  (dokumenty  do pobrania). Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższe informacje udzielane są:

  • Pokój nr 17 (I piętro) – Wnioski o przyznanie jednorazowo środków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel. 748166717
  • Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradca klienta – dla osób bezrobotnych (wg przyjętego podziału), tel. 748166703, 748166705, 748166725, 748166706, 748166707, 748166708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748191447.