Projekt „Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci EURES” jest realizowany między innymi za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, trwa nabór do projektu „Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci EURES”.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie kryteria: 

  • zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego,
  • jest osobą powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
  • jest osobą pozostającą poza rynkiem pracy, tj. osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
  • należy co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj.: osoba powyżej 50 roku życia lub kobieta lub osoba z niepełnosprawnościami lub osoba długotrwale bezrobotna lub osoba o niskich kwalifikacjach),
  • wypełniła Formularz rekrutacyjny i dostarczyła go do Biura Projektu lub Punktu Kontaktowego.

Przewidywane wsparcie:

  • diagnozowanie potrzeb oraz poradnictwo i międzynarodowe pośrednictwo pracy EURES,
  • wsparcie dla mobilności uczestników projektu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych oraz usługi związane z przeniesieniem się do kraju pracodawcy.

Biuro Projektu: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu / al. Armii Krajowej 54 / 50 – 541 Wrocław / pokój nr 521 / Tel.: 713974310, 713974333 / E-mail: magdalena.wieczorek@dwup.planna.uznanska@dwup.pl / czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Punkt Kontaktowy: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy / ul. Ogrodowa 5B / 58 – 306 Wałbrzych / pokój nr 301 /  Tel.: 748866562, 748866546 / E-mail: marta.kedzierska@dwup.pl / marta.lyko@dwup.pl / czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

http://www.eures.dwup.pl/strona-140-projekt_rpo.html