Wizerunki Maryi są dla Polaków szczególnym znakiem duchowej jedności narodu. Do miejsc, gdzie obrazy czy figury Matki Bożej są eksponowane, przybywają pielgrzymi, aby modlić się, a także turyści, by podziwiać piękne wyrazy religijnych doznań związanych z Matką Jezusa. Jest wiele takich miejsc w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku (o czym niedawno pisaliśmy w naszym portalu). Właśnie mieszkańcy naszego województwa bardzo często są związani z miejscami kultu maryjnego na Kresach II Rzeczypospolitej. Wystawa „Madonny Kresowe” była zatem wspaniałą okazją do przypomnienia sobie o sanktuariach, w których modlili się nasi przodkowie, i które pamiętają jeszcze starsi z nas.

Ekspozycję plenerową pt. „Madonny Kresowe”, którą zapowiadaliśmy w naszym portalu, można było oglądać dzięki inicjatywie ząbkowickiego stowarzyszenia Dom Prasy Katolickiej. Przez kilka kolejnych godzin, w poprzednią niedzielę, pod kilkoma kościołami wolontariusze ustawiali plansze, na których można było zobaczyć fotografie archiwalne i współczesne oraz zwięzłe, ale bardzo treściwe opisy najważniejszych świątyń z terenów południowo-wschodnich Kresów. Prezentowane wizerunki określane są jako „Tułaczki i Wygnanki”. Ocalały jedynie dzięki ofiarności księży i świeckich, którzy częstokroć narażając swoje życie, w latach 1944 – 1945, ratując się przez pożogą sowiecką zmuszeni byli do ucieczki w centralne lub zachodnie rejony Polski. Duszpasterze i parafianie migrowali w tych okolicznościach razem przenosząc swój dobytek do nowych miejsc. Obrazy i figurki Maryi traktowali jako swoje najcenniejsze skarby i chronili je przed niszczącą niszczącą siłą żołdaków spod czerwonej gwiazdy.

Na wystawie zobaczyć można było wizerunki Maryi, fotogramy świątyń i starannie opracowane opisy kościołów w: Podkamieniu, Berdyczowie, Bołszowcach, Stanisławowie, Żółkiewie, Jazłowcu, Czortkowie i Lwowie. Plansze zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska przy współpracy z Kancelarią Senatu RP. Autorem koncepcji całej prezentacji jest ojciec Stanisław Przepierski z Zakonu Dominikanów. Wystawa była udostępniona mieszkańcom Ząbkowic Śląskich przy kościołach pw.: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Podwyższenia Krzyża Świętego, Św. Jadwigi i Świętej Anny 18 grudnia 2016 r.

Była to już trzecia w ostatnim czasie wystawa plenerowa o tematyce kresowej w naszym mieście. Przypomnijmy. We wrześniu 2015 r. oglądaliśmy ekspozycję pt. „Bądźcie świadkami Chrystusa – Święty Jan Paweł II na Kresach”  poświęconą polonijnym wątkom papieskich podróży do krajów, z jakimi na wschodzie graniczy obecnie Polska. Z kolei w kwietniu 2015 r. udostępniona była wystawa pt. „Ostatni Obrońcy Kresów. Polskie Podziemie Zbrojne na Kresach po 1944 roku”. Obie ubiegłoroczne prezentacje przygotowane przez Fundację Wolność i Demokracja doszły do skutku dzięki staraniom posła na Sejm RP Michała Dworczyka. Tak jak poprzednie, tak i najnowsza wystawa zorganizowana staraniem Bogusława Nowaka – prezesa stowarzyszenia Dom Prasy Katolickiej, cieszyły się dużym zainteresowaniem ząbkowiczan. Niosły nie tylko wartościową informację, ale też olbrzymi ładunek dobrych emocji. Dziękując organizatorom, mamy nadzieję na kolejne takie przeżycia.