Bardo nazywane jest „miastem cudów”, ale tym razem mowa była o tym, że jest miastem, gdzie dokonać się mają przełomowe zmiany dotyczące wizerunku przestrzeni publicznej – z jednej strony, zaś z drugiej i równie ważnej – nastąpić ma odnowa mentalności społeczności lokalnej. Wartość zadań, jakie zamierzają podjąć mieszkańcy Barda sięga kwoty ponad 2,7 mln zł.

W minioną środę odbyła się konferencja podsumowująca ponad półroczny cykl spotkań mieszkańców i samorządowców, które były poświęcone opracowaniu lokalnego programu rewitalizacji Barda. Pojęcie „rewitalizacji” jest bowiem zbyt często sprowadzane do naprawionych elewacji czy innych remontów tam, gdzie mieszkańcy są na co dzień. Tę kwestię poruszano zarówno na pierwszym ze spotkań, które odbyło się w kwietniu br., co nasz portal relacjonował, jak i w trakcie szeregu następnych konsultacji.

Finalne spotkanie otworzył burmistrz Krzysztof Żegański. Głównym motywem jego wystąpienia była wola świadomego wejścia w realizacji programu rewitalizacji, którego skala i znaczenie sięga nie tylko doraźnych potrzeb wspólnot mieszkaniowych, ale ma też istotne znaczenie dla całej społeczności Barda. Możliwość przeprowadzenia modernizacji szeroko rozumianej tkanki miejskiej, a więc i infrastruktury oraz sfery społecznej, to strategiczny cel bardzkiego samorządu. Nie bez znaczenia jest wkład mieszkańców w przygotowanie programu rewitalizacji, jak i w jego realizację. Zdaniem włodarza Gminy Bardo LPR to szczególna okazja do integracji mieszkańców i podniesienia jakości życia w mieście. Krzysztof Żegański nie szczędził słów wdzięczności wobec osób, które przez minionych kilka miesięcy z ramienia magistratu troszczyły się o jak najlepszy przebieg prac, a także wobec mieszkańców angażujących się w serię pracowitych spotkań i konsultacji.

W drugiej części prezentację poświęconą przebiegowi i efektom prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Barda zreferowała Magdalena Rozwadowska z firmy Acquis Consulting. Całe spotkanie poprowadziła Marta Ptasińska, która w imieniu Urzędu Miasta i Gminy koordynowała wszystkie inicjatywy i działania związane z bardzkim LPR-em. Trzeba w tym miejscu dodać, że program ten został już uchwalony przez Radę Miejską Barda, a kilka dni temu uzyskał także pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ciekawostką jest fakt, że dokumentacja, jaką do oceny przedstawiła tam Gmina Bardo została zaaprobowana bez jakichkolwiek poprawek czy uwag.

Trzecia część to pytania i odpowiedzi, których udzielali mieszkańcom burmistrz Krzysztof Żegański i Marta Ptasińska. Niesformalizowana część spotkania, umilona poczęstunkiem zamieniła się w czas wymiany spostrzeżeń i pomysłów na kolejne inicjatywy służące temu, by Bardo było jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i gości. Zapowiedziano także (na 5 grudnia br. – godz. 17:00) kolejne spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na odnawialne źródła energii, które mają być przyznawane m.in. właścicielom domków jednorodzinnych.