W sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku odbył się koncert pod hasłem „Podziel się dobrem” w wykonaniu wirtuoza perkusji Wiesława „Blachy” Błaszkiewicza. Impreza odbyła się 3 października 2016 r. w ramach programu profilaktyki uzależnień. Widownią byli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.

Wiesław „Blacha” Błaszkiewicz to człowiek, który wierzy w cud życia i wiary. Jest osobą, której leży na sercu walka o to pokolenie, by wyzwolić go z jarzma nałogów, uczy szacunku do samego siebie, do rodziców, do nauczycieli i do kolegów. „Blacha” podczas koncertu z łatwością nawiązał doskonały kontakt z dziećmi. Narzędziem dialogu stała się perkusja, a uczniowie mieli okazję wyrazić swoje emocje poprzez grę na tym instrumencie. Okazało się, że wśród nich są ukryte talenty. „Blacha” swoje emocje ukazuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał się innym człowiekiem. W trakcie koncertu wiele razy zwracał uwagę na wolność człowieka i umiejętność powiedzenia „NIE” oraz zachęcał młodych ludzi, aby odkrywali w sobie talenty. W trakcie koncertu podzielił się ze słuchaczami również swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat uzależnień i radzenia sobie z agresją. Jako alternatywę negatywnych zachowań, proponował zaangażowanie się w różnego rodzaju grupy wolontariatu, pokazując również tam miejsce na godny i radosny rozwój.

Koncert był poruszający i skłaniał do przemyśleń, a część uczniów aktywnie brała w nim udział. Prowądzący mówił o tym, jak nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze: rodzinę, pracę, dom, przyjaźń, miłość, zdrowie. Zaznaczył, że nałogi te są dla człowieka wyrokiem śmierci. On sam wyszedł z uzależnienia, cudem ocalał i zaczął walczyć o siebie. Jednak los po raz kolejny go doświadczył, gdy okazało się, że jest chory na raka. Ciężka choroba, leczenie, nadzieja na wyzdrowienie i wiara spowodowały, że dziś uczy innych. Ta niekonwencjonalna forma programu profilaktycznego oraz ciągle powtarzane pytanie „czy warto?” spowodowały, że przekazywane treści zapewne trafiały do umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą.

Udostępnione przez: UM Złoty Stok