Dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich: Aleksandra Moskal i Natalia Staniak znalazły się w ścisłym ogólnopolskim gronie autorek najlepszych prac związanych postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza.  

Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na początku czerwca br. ogłosił Konkurs Sienkiewiczowski. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski mogli zmierzyć się z twórczością polskiego Noblisty, pisząc pracę na jeden z tematów opublikowanych przez organizatorów na stronie internetowej. Spośród zgłoszonych z całej Polski 150 prac jury Komitetu Głównego wyłoniło listę 48 najlepszych autorów. Znalazły się na niej Aleksandra Moskal, która wybrała jako temat swojej pracy: „Sienkiewicz – wizjoner historii / Sienkiewicz jako patron historii alternatywnej” oraz Natalia Staniak. Temat jej  pracy to „Obraz młodości, kobiety i mężczyźni w twórczości Sienkiewicza” (fragment tej pracy publikowaliśmy w naszym portalu). Opiekunką dydaktyczną obu licealistek jest nauczycielka języka polskiego w ząbkowickim LO –  mgr Urszula Zachara.

6 października 2016 r. w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie miał miejsce drugi etap konkursu (w formie ustnej, gdzie uczestnicy „bronili” swoje prace). Finaliści rywalizowali o tytuł laureata, a także wyjazd do Rzymu ścieżkami Henryka Sienkiewicza. Na liście 15 laureatów znalazła się Aleksandra Moskal, którą rówieśnicy i pedagodzy znają między innymi z fenomenalnych umiejętności ortograficznych, o czym pisaliśmy w naszym portalu. Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie każdy finalista otrzymał ponadto nie tylko nagrody książkowe. Udział w olimpiadzie był także praktyczną lekcją języka polskiego i historii.

Obu Uczennicom Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich gratulujemy tak wysokich not w prestiżowym konkursie, a jeszcze bardziej pracowitości i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.