Wyniki matur – ujawnione wczoraj przed południem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – w odniesieniu do wyników w Powiecie Ząbkowickim jednoznacznie wskazują na to, że z egzaminem dojrzałości wyraźnie lepiej poradzili sobie absolwenci liceum niż technikum.  

W maju br. do matur w naszym powiecie przystąpiło łącznie 328 osób, z czego 262 przeszły pomyślnie przez wszystkie egzaminy. W przypadku liceów zdających było 215 uczniów, a zdało za pierwszym podejściem 190, natomiast w technikach maturę chciało zdobyć 113 osób, ale udało się tylko 72. Zdawalność w liceach wyniosła zatem 88,4%, zaś w technikach 63,7%. Sumaryczny wynik ząbkowickiej oświaty wynoszący 79,9% stawia nas na piątym miejscu w regionie (wyżej są tylko kolejno: Powiat Bolesławiecki, Powiat Oleśnicki, miasto Wrocław i Powiat Wołowski). Przypomnijmy, że ubiegłoroczne wyniki dla Powiatu Ząbkowickiego były lepsze, gdyż w dolnośląskim rankingu zdawalności plasowaliśmy się na trzeciej pozycji (po Wrocławiu i Powiecie Dzierżoniowskim).

W skali Województwa Dolnośląskiego poziom zdawalności wyniósł 77,2%. Średnia wojewódzka w liceach ogólnokształcących to 84,8%. Na tym tle szczególnie dobrze wypada Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. Tutaj wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 3-letni cykl nauki, przystąpili do egzaminu maturalnego, a zdawalność wyniosła 95,5% (w części pisemnej 100% z języka polskiego i 98% z matematyki!).