Burmistrz Ziębic Alicja Bira spotkała się z delegacją Brighton miasta partnerskiego w USA.

Gości z bliźniaczego miasta reprezentowali m.in. honorowi obywatele Ziębic Neill Fleischauer i Henry Ross-Rozwarzewski. Po stronie samorządu Ziębic była też obecna przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach Małgorzata Majewska-Stolarek. Rozmowy dotyczyły, zaplanowanego na czerwiec, pobytu w Ziębicach młodzieży amerykańskiej w ramach trwającej już ponad 20 lat wymiany uczniowskiej.

Miasta na dwóch końcach świata

Udostępnione przez: UM Ziębice