Najprawdziwsze trzęsienie umysłów przeszło ponad 20 uczestników wczorajszej IV Powiatowej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w Ciepłowodach. W zgodnej i wyrażanej niezależnie opinii uczniów oraz opiekunów, zadania przedstawione olimpijczykom były trudniejsze, niż w latach poprzednich.

Wszystkich przybyłych do Zespołu Szkół Samorządowych, który jest już tradycyjnie gospodarzem konkursu wiedzy matematycznej szczebla powiatowego, powitała dyrektor szkoły Beata Lis. Po oficjalnych słowach zachęty ze strony wójta Gminy Ciepłowody Łukasza Białkowskiego, uczestnicy otrzymali koperty z zadaniami, zakodowali swoje prace i przystąpili do rozwiązywania zadań. W tegorocznej olimpiadzie uczestniczyły ekipy uczniowskie z następujących gimnazjów:

 • Publiczne Gimnazjum w Budzowie: Nikola Tyrcz, Rafał Lalik i Dawid Szypuła – nauczyciel Ewelina Krzywak,
 • Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciepłowodach: Tomasz Stawowy, Aleksandra Opyc i Dominika Pakuła – nauczyciel Elżbieta Opyc,
 • Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie: Nina Bury, Patryk Studnicki i Jakub Jendryka – nauczyciel Elżbieta Gustowska,
 • Publiczne Gimnazjum w Przyłęku: Estera Kuśnierz, Alicja Kapłan i Agnieszka Brzostek – nauczyciel  Elżbieta Lipińska,
 • Gimnazjum Publiczne w Ziębicach: Martyna Dąbrowska, Patrycja Bartkiewicz i Kacper Cyganek – nauczyciel Violetta Burgielska,
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich: Olga Zaborska, Julia Pasternak i Tomasz Hołub – nauczyciel Gabriela Grzęda,
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich: Natalia Kowalska, Marcin Wiśniewski i Maciej Chopcian – nauczyciel Zdzisława Niczyj.

Gimnazjaliści mieli 90 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Dwa z kategorii „łatwiejszych” prezentujemy poniżej.

Zadanie…

Pan Nowak zaciągnął kredyt samochodowy w wysokości 15000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosiło 12% (w skali roku). Kredyt spłacony został w dwunastu miesięcznych ratach. Miesięczne raty składały się z równych rat kapitałowych (a więc miały wysokość 1/12 pożyczonej kwoty) i całości odsetek naliczonych w danym miesiącu od pozostającego do spłacenia kapitału.
 1. Oblicz wysokość pierwszej i drugiej raty
 2. Oblicz wysokość ostatniej raty.
 3. Oblicz łączną kwotę odsetek.
 4. Jaki procent pożyczonej kwoty stanowi łączna kwota odsetek

Zadanie…

Kabriolet o długości 5m wyprzedzał TIR-a o długości 15 m. Obserwatorowi tego manewru znajdującemu się w pewnej odległości od szosy zniknął na chwilę z oczu kabriolet, bo w całości zasłaniał go TIR. W tym czasie TIR pokonał 35 m z prędkością 70 km/h. Z jaką prędkością kabriolet wyprzedzał TIR-a?

Po rozwiązaniu zadań młodzi matematycy zostali ugoszczeni kanapkami i słodkim poczęstunkiem, a w towarzystwie swoich rówieśników – uczniów szkoły będącej gospodarzem olimpiady, zwiedzali obiekt i jego otoczenie. W tym czasie komisja złożona z pań matematyczek weryfikowała prace uczniów. Po przerwie dla uczniów i po pracy komisji, ogłoszone zostały wyniki olimpiady, a wśród gości pojawił się, poza wcześniej wymienionymi osobami, starosta ząbkowicki Roman Fester, który był fundatorem drugiej nagrody (tablet). Pierwszą był laptop, sprezentowany przez ząbkowicki oddział Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Jak się okazało najlepsze wyniki punktowe (maksimum wynosiło 22 punkty) osiągnęli:

 • Kacper Cyganek (Ziębice) – 22 punkty – I miejsce,
 • Jakub Jendryka (Henryków) – 20 punktów – II miejsce,
 • Tomasz Stawowy (Ciepłowody) – 17 punktów – III miejsce.

Roman Fester, gratulując wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy matematycznej, zachęcał do wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich jako najlepszej i najbliższej drogi dalszej edukacji matematycznej. Gratulacje uczniom i nauczycielom złożyły również prezes Banku Spółdzielczego Józefa Warechowicz oraz Beata Pieniążek – przedstawicielka PKO BP S.A. – fundatora głównej nagrody. Drobne upominki otrzymali wszyscy olimpijczycy, a pucharki i kwiaty panie matematyczki z poszczególnych szkół. Finałowym akordem było wspólne pamiątkowe zdjęcie.